"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ett nätverk för jämförande forskning om missbruksbehandling

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att initiera ett internationellt nätverk för jämförande forskning om missbruksbehandling (CRAT).

Nätverket omfattar ca 15 forskare från olika universitet och discipliner (socialt arbete, statistik, psykologi, folkhälsa, psykiatri och medicin) i Sverige och USA. Forskare i nätverket fokuserar på jämförande forskning om effektiviteten, tillgång till och användning av missbruksvård - främst genom statistiska analyser av storskaliga nationella databaser. Gemensamma intressen och kompetensområden bland medlemmarna i nätverket är att studera förutsättningarna för, innehållet i och effekterna av missbruksbehandling.

Projektansvarig

Björn Blom
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 46

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2016-12-31

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond, 2014-2016: 300 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Syftet är att initiera ett internationellt nätverk för jämförande forskning om missbruksbehandling (CRAT). Nätverket omfattar ca 15 forskare från olika universitet och discipliner (socialt arbete, statistik, psykologi, folkhälsa, psykiatri och medicin) i Sverige och USA. Forskare i nätverket fokuserar på jämförande forskning om effektiviteten, tillgång till och användning av missbruksvård - främst genom statistiska analyser av storskaliga nationella databaser. Gemensamma intressen och kompetensområden bland medlemmarna i nätverket är att studera förutsättningarna för, innehållet i och effekterna av missbruksbehandling.

Målen med nätverket är:
- Att initiera och genomföra jämförande forskning om tillgång till, användning och effektivitet av missbruksbehandling.
- Att utbyta kunskaper och erfarenheter mellan forskare inom nätverket
- Att främja teoretisk och metodologisk state-of-the-art inom området
- Att sprida kunskap om nätverkets forskning såväl inom som utanför den akademiska världen
Senast uppdaterad: 2023-03-29