"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Exkludering som möjlighet och utmaning. Om skolans möjlighet att ge – eller att avstå från att ge – stöd i särskild undervisningsgrupp.

Doktorandprojekt Avhandlingen handlar om hur personal i grundskolan arbetar med att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver, och hur det kommer sig att en del elever placeras i en annan grupp än sin vanliga klass medan andra (de flesta) elever som behöver stöd går kvar i klassen.

Vicktoria Westerberg är doktorand vid Pedagogiska institutionen. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Pedagogiska institutionen och Skellefteå kommun. Det inleddes i september 2015 och beräknas avslutas i början av 2021.

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2015-09-01

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

I den pågående studien, vilken genomförs inom ramen för en doktorsavhandling i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, riktas intresset mot den särskilda undervisningsgruppen och vad som händer när elever i behov av stöd placeras i en annan grupp än den som de normalt sett tillhör. Avhandlingen handlar om hur personal i grundskolan arbetar med att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver, och hur det kommer sig att en del elever placeras i en annan grupp än sin vanliga klass medan andra (de flesta) elever som behöver stöd går kvar i klassen. Genom att problematisera befintliga arbetssätt och rutiner samt hur de används och tolkas av skolpersonalen syftar avhandlingen till att bidra till en diskussion om legitimiteten och effektiviteten i dem. Detta är viktigt eftersom skolan har ett uppdrag som dels innebär att alla elever ska få så goda kunskaper som möjligt för att klara sig i livet, men dels också innebär att förmedla och förankra respekt för grundläggande demokratiska värderingar så att var och en kan bli en del av det gemensamma samhällsbygget (Skollagen 1 kap. 4§). Inkludering är i detta sammanhang en central aspekt.

Huvudhandledare: Eva Silfver

Biträdande handledare: Josef Fahlén

Senast uppdaterad: 2020-03-12