"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fackföreningsrörelser, globalisering och miljöproblem

Forskningsprojekt Projektet undersöker hur fackföreningsrörelsen arbetar med att integrera frågor om miljöproblem och globalisering av arbetsdelning med nord-syd dimensionen. En komparativ studie i fem länder: Sverige, Brasilien, Mexico, Sydafrika och Indien.

Den internationella fackföreningsrörelsens nya organisation International Trade Union Confederation (ITUC) och andra internationella arbetarorganisationer har som målsättning att integrera frågor om miljö och globalisering av arbetsdelning med nord-syddimensionen. I det praktiska fackföreningsarbetet har dock ofta dessa frågor ställts emot varandra i form av motsättningar: antingen arbete eller miljö; antingen arbete i nord eller arbete i syd.

Projektansvarig

Nora Räthzel
Professor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-01-01 2010-12-30

Finansiering

FAS

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Syftet med detta projekt är att undersöka de sätt på vilka fackföreningar i nord och syd svarar på de dubbla utmaningarna från globaliseringen av produktionen och globaliseringen av miljöproblemen.

Den internationella fackföreningsrörelsens nya organisation International Trade Union Confederation (ITUC) och andra internationella arbetarorganisationer har som målsättning att integrera frågor om miljö och globalisering av arbetsdelning med nord-syd dimensionen. I det praktiska fackföreningsarbetet har dock ofta dessa frågor ställts emot varandra i form av motsättningar: antingen arbete eller miljö; antingen arbete i nord eller arbete i syd.

Syftet med detta projekt är att undersöka de sätt på vilka fackföreningar i nord och syd svarar på de dubbla utmaningarna från globaliseringen av produktionen och globaliseringen av miljöproblemen.

Den empiriska delen i projektet riktar sig mot Metallarbetarfacket som en av de allra största nationellt och internationellt organiserade fackföreningarna. Metall organiserar anställda både inom traditionell tillverkningsindustri och inom nyare industriella områden och har inom organisationen olika förhållningssätt när det gäller miljöarbetet.

Vi kommer att studera dels Internationella Metallfederationens (IMFs) politik och dels nationella fackföreningar som organiserar arbetare inom Volvokoncernen i fyra länder: Brasilien, Sydafrika, Indien och Sverige. Fallstudierna är valda utifrån deras olika grad av integration i globaliseringsprocessen.

Ämne: sociologi

Senast uppdaterad: 2024-04-03