"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ingunn T. Ellingsen

Familjer med komplexa behov och socialt arbete. En jämförande studie av familjebaserat socialt arbete i olika välfärdsregimer (FACSK)

Forskningsprojekt I projektet jämförs hur socialarbetare i åtta länder ser på familjens betydelse inom fyra ”tunga” arbetsområden i socialt arbete: social barnavård, missbrukarvård, arbete med migranter och med personer med funktionshinder. Projektet ingår i Welfare State Futures-programmet, finansierat av NORFACE.

De länder som studeras är Sverige, Norge, Storbritannien, Irland, Litauen, Bulgarien, Mexiko och Chile. Studien besvarar frågor om hur socialt arbete med familjer påverkas av olika välfärdssystem. Data inhämtas via nationell statistik och styrdokument, expertintervjuer och fokusgruppsintervjuer med socialarbetare. Studien ger bidrag till teoriutveckling kring välfärdsregimer, om professioners villkor som ”gatunivåbyråkrater”. Den ger också ökad kunskap om familjepolitiken och dess inverkan på hur familjerna och deras medlemmar involveras i det sociala arbetet.

Projektansvarig

Lennart Nygren
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 01

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2018-08-31

Finansiering

NORFACE, 2015-2017: 12 000 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Publikationer från projektet

Journal of Comparative Social Work, Stavanger University Library 2023, Vol. 18, (2) : 236-248
Oltedal, Siv; Nygren, Lennart
Journal of Comparative Social Work, Stavanger University Library 2023, Vol. 18, (2) : 207-235
Nygren, Lennart; Christie, Alastair; Muñoz Guzmán, Carolina; et al.
Journal of Comparative Social Work, Universitetet i Stavanger 2019, Vol. 14, (1) : 115-140
Oltedal, Siv; Nygren, Lennart
Journal of Comparative Social Work, Vol. 14, (1) : 93-114
Ellingsen, Ingunn T.; Studsröd, Ingunn; Muñoz-Guzmán, Carolina
Journal of Comparative Social Work, Vol. 14 : 165-190
Oltedal, Siv; Pena, Angela; Hean, Sarah C.P.D.
Social Policy and Society, Cambridge University Press 2018, Vol. 17, (4) : 665-677
Nygren, Lennart; White, Sue; Ellingsen, Ingunn T.
Senast uppdaterad: 2021-11-03