"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Råda Villrådiga

Forskningsprojekt Beslutsfattande är en central del av människans vardag. Det är däremot inte alltid lätt att strukturera och lösa de problem man ställs inför. Vi undersöker möjligheten att med enkla och roliga metoder förbättra beslutsfattande hos unga vuxna.

I vardagen förlitar vi oss ofta på strategier som förenklar beslutsfattande. Det är ofta en bra och nödvändig strategi för att vi inte ska bli överväldigade. Ibland kan däremot dessa förenklade strategier få betydande konsekvenser. Trots att beslutsfattande är en så central del av våra liv har vi sällan möjlighet att träna och utveckla bättre strategier. I Råda Villrådiga undersöker vi om det går att träna upp sin beslutsförmåga genom ett interaktivt spel. Spelet är fortfarande under utveckling, men det går att prova på. LÄNK TILL SPELET FINNS LÄNGST NED PÅ SIDAN.

Projektansvarig

Gustaf Wadenholt
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 44

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-06-01

Finansiering

Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Forskning har visat att det finns ett flertal tankefel som leder till sämre beslutsfattande, i bemärkelsen att besluten avviker från vad normativa regler föreskriver. En förklaring är att vi använder oss av strategier som förenklar beslutsfattandet. Exempelvis genom att utgå från ett beslut i en liknande situation:

Annas personlighet och intressen påminner väldigt mycket om Janne som jag anställde förra gången och det blev ju en bra rekrytering. Blir säkert bra även denna gång!

Trots att beslutsfattande är en viktig del av vår vardag och dåliga beslut kan få stora konsekvenser för både individ och samhälle, så har vi sällan möjlighet att öva på att utveckla bättre strategier. Återkoppling sker, om alls, ofta långt efter att beslutet fattats och utfallet kan till stor del bero på faktorer bortom vår kontroll.

Enligt forskning går det att hjälpa människor att undvika tankefel. Att göra relevant information mer lättförståelig kan vara ett sätt. Exempelvis genom att förändra formatet på frågan. Tyvärr är ett sådant förfarande inte realistiskt i alla vardagliga situationer, eftersom det kräver att någon med bättre insikt i problemets natur kan hjälpa till. En annan lösning är att ge utbildning och träning i problemlösning. Det kan till exempel handla om att förtydliga strukturen på problemet genom att ge ledtrådar eller uttalade regler. Båda metoder har gett goda resultat, men i nuläget är det oklart hur beständiga effekterna är och vilken effekt det ger på vardagligt beslutsfattande.

Med projektet Råda Villrådiga vill vi undersöka om träning med direkt återkoppling kan hjälpa unga vuxna att bli bättre beslutsfattare och undvika tankefel. Träningen ges i form av ett spel, som vi kallar Allvissmal, med en interaktiv berättelse. I spelet förekommer beslutsfattandeproblem tagna från forskningslitteraturen, men även problem som vi försökt anpassa till mer vardagliga situationer. Genom att vid upprepade tillfällen få återkoppling på sina beslut får spelarna möjlighet att utveckla framgångsrika strategier.

För att prova spelet och samtidigt delta i forskningen kan du KLICKA HÄR.

Senast uppdaterad: 2023-06-14