"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Finns det ett samband mellan bäckeninflammation och senare risk för äggstockscancer?

Doktorandprojekt Äggstockscancer är oftast en aggressiv och lömsk sjukdom, den ger vanligen få eller inga symtom vilket bidrar till att man hittar den först när den spridit sig till bukhålan. Detta omöjliggör botande behandling och gör att sjukdomen har hög dödlighet. Man behöver veta mer om sjukdomens ursprungs mekanismer samt dess riskfaktorer för att kunna förhindra att kvinnor drabbas.

Kronisk inflammation orsakad av mikroorganismer är en känd riskfaktor för andra tumörsjukdomar exempelvis livmoderhalscancer, magsäckscancer samt levercancer men huruvida bäckeninflammation är associerat med äggstockscancer är ännu oklart. Vi vill studera om klamydia infektion och/eller bäckeninflammation ger en ökad risk att senare utveckla äggstockscancer.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-09-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2022-06-03