"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Följa, analysera och stödja elevers matematikutveckling.

Doktorandprojekt Kopplingen mellan informell och formell matematik är en kritisk faktor i matematikutvecklingen. Därför är det angeläget att stärka kunskapen om förskoleklassens matematikundervisning.

Utgångspunkt i avhandlingsarbetet är min tidigare lic-avhandling där jag visat att förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers förmågor och kunnande i matematik förbättras genom att arbeta medvetet och strukturerat med taluppfattning och resonemangsförmåga.

Projektansvarig

Helena Vennberg
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 61

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Lärarhögskolan, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Nu följer jag upp elevernas matematikkunskap (NP åk 3) och undersöker om tidig identifiering har hjälpt elever i deras matematikutveckling.

Huvudhandledare: Maria Berge

Biträdande handledare: Gunnar Sjöberg

Senast uppdaterad: 2019-09-18