"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Följsamhet till riktlinjer för astma i primärvården och hur det påverkar hälsoutfall

Doktorandprojekt Det övergripande syftet är att undersöka hur personcentrerad och integrerad vård kan öka följsamheten till riktlinjer för astmahantering och förbättra hälsoutfallen hos vuxna med astma.

.

Doktorand

Jenny Nilsson
Forskarstuderande
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-05-06

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Projektbeskrivning

Bakgrund

I Sverige är prevalensen av astma 10%. Trots befintliga behandlingsriktlinjer är många patienter underbehandlade och få uppföljningar genomförs. De flesta astmapatienterna vårdas i primärvården, och astma/KOL-mottagningar har en viktig roll i implementeringen av behandlingsriktlinjer. Effekten av dessa kliniker jämfört med vanlig vård behöver dock undersökas liksom patienternas kunskap om astma och egenvård, följsamhet till riktlinjer och till digitala lösningar som kan öka hälsoutfallen.

Syfte

Projektets syften är att

1. undersöka effekten av certifierade primärvårdskliniker för astma/KOL på följsamhet till behandlingsriktlinjer, astmakontroll och dödlighet bland patienter med astma. 

2. undersöka följsamhet till farmakologiska och icke-farmakologiska astmariktlinjer ur ett epidemiologiskt perspektiv och vidare studera graden av astmakontroll, livskvalitet och vårdkonsumtion bland dessa deltagare.

3. undersöka patienters upplevelser av följsamhet till riktlinjer och förväntningar på personcentrerad och integrerad vård i primärvården. 

4. undersöka följsamheten till och effekten av den medicinska utrustningen AsthmaTuner på astmakontroll, exacerbationer och sjukvårdskonsumtion.

Metod

Projektet kommer att baseras på registerdata med hjälp av Svenska Luftvägsregistret (studie 1), på epidemiologiska data med hjälp av studierna Obstruktiv lungsjukdom i norra Sverige (studie 2,3) och en RCT utförd av Karolinska Institutet (studie 4). Doktorandprojektet kommer att genomföras under 2024-2028.

Slutsats

Detta projekt kommer att ge kunskap om dagens astmavård i Sverige, patienters förväntningar på sjukvården i framtiden och om användningen av tekniska lösningar och certifierade astma/KOL-mottagningar är en del av den personcentrerade och integrerade vården.

Huvudhandledare

Caroline Stridsman
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2024-05-20