"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lungmedicin

Lungmedicin är studien av lungornas funktioner och sjukdomar. Forskningen fokuserar på att förstå hur luftvägarna fungerar och hur sjukdomar som astma, KOL och lungcancer påverkar andningsförmågan. Forskare undersöker också hur luftföroreningar och tobaksrök påverkar lungorna och hur man kan utveckla bättre behandlingar för lungsjukdomar. Syftet med lungmedicinsk forskning är att förbättra människors andningshälsa genom att förstå lungornas sjukdomar och utveckla effektiva behandlingar.

Nyheter

Astmasjukt barn inhalerar astmamedicin.
Tillfrisknande från barnastma vanligare än vid vuxendebut

En avhandling visar att faktorer i tidig barndom spelar en betydande roll för långtidsprognosen av astma.

Närbild på hand som håller cigarett.
Lungcancer minskar inte i takt med minskad rökning

Trots minskad rökning, sjunker inte lungcancer lika mycket. Bland kvinnor har det ökat, visar studie.

Gruppbild av nätverket FAMN; Folkhälsa och Akademisk Miljö i Norrbotten.
Ett nytt kapitel för folkhälsoforskning i Norrbotten

Ett nätverk av forskare i Norrbotten, FAMN, har under det senaste året blivit en ny och viktig plattform.

Mer

Forskargrupper

OLIN - Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten

Forskningsverksamhet inom området astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Translationellt forskningscentrum

Experimentell, laborativ forskning vid Medicinska fakulteten knyts närmare i ett samarbete som stärker såväl d...

Fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL

I vår forskning har vi främst fokus på olika eHälso-interventioner.

 

Anders Blomberg: Andas ut, våra lungor mår bra. Eller?

En stor studie, SCAPIS, studerar hjärt- och lunghälsan hos 30 000 män och kvinnor i landet. Vad säger studien om vår lunghälsa? Bland annat att 9 procent lider av kronisk nedsatt lungfunktion, något fler män än kvinnor, och att en tredjedel av dessa aldrig har rökt.

Senast uppdaterad: 2024-01-17