"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Ingvar Björk

Förbättringar i produktionen av biologiska läkemedel

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Biologiska läkemedel är en klass preparat som har gjort stort avtryck inom flera medicinska tillämpningsområden, däribland reumatologi och onkologi. Läkemedlen har vidgat de terapeutiska möjligheterna i behandlingen av många sjukdomstillstånd. Biologiska läkemedel tillverkas kommersiellt av levande celler i väldigt komplicerade processer, delvis tack vare den rådande bristen på kunskap om vilka faktorer som påverkar processernas utgång, vilket i sin tur påverkar läkemedlens effektivitet och kvalitet.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-02-01 2026-12-31

Finansiering

Företagsforskarskolan 50 %

Sartorius Stedim Data Analytics 50 %

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Kemi

Projektbeskrivning

Detta projekt omfattar en omikbaserad högkapacitiv karakterisering av biofarmaceutiska tillverkningsprocesser som involverar en cellinje baserad på den kinesiska dvärghamsterns äggstockar, så kallade CHO-celler (Chinese Hamster Ovary). Syftet är att öka förståelsen för produktionsprocessen på en molekylär nivå och på så vis skapa förutsättningar för att framöver optimera läkemedelskvaliteten och reducera tillverkningskostnaderna. För att möjliggöra detta kommer vi under projektets gång att utveckla och tillämpa moderna verktyg för dataanalys baserade på multivariata metoder och systembiologisk modellering.

I industriella tillverkningsprocesser baserade på komplexa biologiska system är de största utmaningarna en effektiv övervakning i realtid samt kontroll över och förutsägning av slutprodukten. Matematiska modeller, så kallade "soft sensors", används ofta för dessa ändamål. I detta projekt kommer vi att konstruera modeller för att analysera flödesbalansen. Sedan ska modellerna testas genom att karakterisera normala och avvikande mönster i cellernas metabolism under tillverkningsförloppet. Om detta lyckas kommer den framtagna metodiken kunna förbättra kapaciteten hos andra cellbaserade farmaceutiska processer.

 

Senast uppdaterad: 2022-09-26