"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Henrik Antti

Jag är sedan januari 2020 verksam som prefekt vid Kemiska institutionen.  Jag är professor i bioinformatik och bedriver forskning inom områdena kemometri och metabolomik.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Kemiska institutionen Roll: Prefekt
Plats
KB.B4, Linnaeus väg 10, (rum: C4.13.27) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar med hur man kan utvinna viktig information från metabolitdata. Fokus ligger på att använda bioinformatik baserad på kemometriska metoder för att skapa något som kan liknas vid molekylära kartor. Kartorna bidrar till en förbättrad tolkning och förståelse av komplexa molekylära processer i cellen och ger möjlighet att finna mönster av metaboliter som pekar ut vägar mot diagnos, prevention och behandling av sjukdomar hos människor.

Jag erhöll en masterexamen i kemi 1994 vid Umeå universitet och disputerade 1999 vid Umeå universitet inom ämnet kemometri. År 2000–2004 hade jag en post doktor-tjänst vid Imperial College, London och 2004 återvände jag till Umeå universitet och startade upp min egen forskargrupp. År 2009 blev jag docent. I november 2014 utsågs jag till professor i bioinformatik med inriktning mot kemometrisk analys av genomikdata.

Neuro-Oncology, Oxford University Press 2022, Vol. 24, (9) : 1454-1468
Björkblom, Benny; Wibom, Carl; Eriksson, Maria; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2022, Vol. 23, (21)
Mason, James E.; Lundberg, Erik; Jonsson, Pär; et al.
British Journal of Cancer, Nature Publishing Group 2020, Vol. 122, (2) : 221-232
Björkblom, Benny; Jonsson, Pär; Tabatabaei, Pedram; et al.
BMC Cancer, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Dudka, Ilona; Thysell, Elin; Lundquist, Kristina; et al.
Cancers, MDPI 2020, Vol. 12, (11)
Jonsson, Pär; Antti, Henrik; Späth, Florentin; et al.
Bioinformatics, Oxford University Press 2020, Vol. 36, (21) : 5229-5236
Loo, Ruey Leng; Chan, Queenie; Antti, Henrik; et al.
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2019, Vol. 132 : 63-63
Zborayova, Katarina; Antti, Henrik; Blomqvist, L.; et al.
PLOS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2018, Vol. 13, (12)
Antti, Henrik; Sellstedt, Magnus
ACS Medicinal Chemistry Letters, Vol. 9, (4) : 351-353
Antti, Henrik; Sellstedt, Magnus
Neuro-Oncology, Oxford University Press 2018, Vol. 20 : 288-289
Björkblom, Benny; Jonsson, Pär; Späth, Florentin; et al.
Annals of Surgery, Vol. 267, (4) : 775-781
Franklin, Oskar; Jonsson, Pär; Billing, Ola; et al.
BMC Cancer, BioMed Central 2018, Vol. 18
Mörén, Lina; Perryman, Richard; Crook, Tim; et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, Vol. 12, (1)
Näsström, Elin; Jonsson, Pär; Johansson, Anders; et al.
eLIFE, eLife Sciences Publications 2017, Vol. 6
Näsström, Elin; Parry, Christopher M.; Thieu, Nga Tran Vu; et al.
Oncotarget, Vol. 7, (24) : 37043-37053
Björkblom, Benny; Wibom, Carl; Jonsson, Pär; et al.
Metabolomics, Springer 2016, Vol. 12, (5)
Chorell, Elin; Ryberg, Mats; Larsson, Christel; et al.
Radiation Oncology, BioMed Central 2016, Vol. 11
Mörén, Lina; Wibom, Carl; Bergström, Per; et al.
Muscle and Nerve, Vol. 52, (2) : 812-817
Boman, Niklas; Burén, Jonas; Antti, Henrik; et al.
Parkinson's Disease, Vol. 1
Chermenina, Maria; Chorell, Erik; Pokrzywa, Malgorzata; et al.
Scientific Reports, Vol. 5
Hadrevi, Jenny; Bjorklund, Martin; Kosek, E.; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2015, Vol. 10, (3)
Lindberg, Ann-Sofie; Oksa, Juha; Antti, Henrik; et al.
Metabolites, MDPI 2015, Vol. 5, (3) : 502-520
Mörén, Lina; Bergenheim, A Tommy; Ghasimi, Soma; et al.
IJC Heart & Vasculature, Vol. 9 : 109-114
Palmerini, Elisabetta; Antti, Henrik; Shungin, Dmitry; et al.
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Elsevier 2015, Vol. 127, (0) : 182-191
Ruhal, Rohit; Antti, Henrik; Rzhepishevska, Olena; et al.
Neurocritical Care, Springer 2015, Vol. 23, (2) : 225-232
Sjöberg, Rickard L.; Bergenheim, Tommy; Mörén, Lina; et al.
New Phytologist, Vol. 204, (3) : 545-555
Angelcheva, Liudmila; Mishra, Yogesh; Antti, Henrik; et al.
Journal of chromatography. B, Vol. 966 : 179-186
Kouremenos, Konstantinos A.; Beale, David J.; Antti, Henrik; et al.
Neuro-Oncology, Vol. 16, (5)
Langer, Julia; Elustondo, Fernando Abaitua; Chan, Eric Chun Yong; et al.
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra, Vol. 4, (2) : 252-62
Mousavi, Malahat; Jonsson, Pär; Antti, Henrik; et al.
eLIFE, Vol. 3
Näsström, Elin; Thieu, Nga Tran Vu; Dongol, Sabina; et al.
Journal of Parkinson's Disease, Taylor & Francis 2014, Vol. 4, (3) : 549-560
Trupp, Miles; Jonsson, Pär; Öhrfelt, Annika; et al.
PLOS ONE, Vol. 8, (2)
Antti, Henrik; Fahlgren, Anna; Näsström, Elin; et al.
British Journal of Nutrition, Cambridge University Press 2013, Vol. 110, (1) : 116-126
Chorell, Elin; Videhult, Frida Karlsson; Hernell, Olle; et al.
European Journal of Applied Physiology, Springer 2013, Vol. 113, (12) : 2977-2989
Hadrévi, Jenny; Ghafouri, Bijar; Sjörs, Anna; et al.
Molecular BioSystems, Royal Society of Chemistry 2012, Vol. 8, (4) : 1187-1196
Chorell, Elin; Svensson, Michael; Moritz, Thomas; et al.
Neuro-Oncology, Oxford University Press 2012, Vol. 14, (Suppl. 6) : 96-96
Mörén, Lina; Johansson, Mikael; Bergenheim, Tommy; et al.
Metabolomics, Springer 2012, Vol. 8, (Suppl 1) : 123-130
Shiryaeva, Liudmila; Antti, Henrik; Schröder, Wolfgang P; et al.
Metabolites, M D P I AG 2012, Vol. 2, (4) : 796-817
Thysell, Elin; Chorell, Elin; Svensson, Michael; et al.
Molecular Genetics and Metabolism, Elsevier 2012, Vol. 105, (3) : 472-478
Wuolikainen, Anna; Moritz, Thomas; Marklund, Stefan L; et al.
European journal of cancer, Vol. 47 Suppl. 1
De Petris, L.; Forshed, J.; Antti, Henrik; et al.
PLOS ONE, Vol. 6, (4) : e19059-
Hörnberg, Emma; Bovinder Ylitalo, Erik; Crnalic, Sead; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Washington, D. C.: American Society for Microbiology 2011, Vol. 55, (12) : 5568-5580
Rzhepishevska, Olena; Ekstrand-Hammarström, Barbro; Popp, Maximilian; et al.
Journal of Separation Science, Wiley 2011, Vol. 34, (19) : 2650-2658
Surowiec, Izabella; Koc, Mariusz; Antti, Henrik; et al.
PloS one, Vol. 6, (4) : e17947-
Wuolikainen, Anna; Moritz, Thomas; Marklund, Stefan L; et al.
Plant, Cell and Environment, Vol. 33, (8) : 1298-1313
Hoffman, Daniel E.; Jonsson, Pär; Bylesjö, Max; et al.
Plant Physiology, American Society of Plant Biologists 2010, Vol. 154, (3) : 1294-1303
Resman, Lars; Howe, Glenn; Jonsen, David; et al.
Magnetic Resonance Insights, Libertas Academica 2010, Vol. 4 : 27-41
Stenman, Katarina; Surowiec, Izabella; Antti, Henrik; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Henrik Antti Lab

Forskningsprojekt

1 januari 2023 till 31 december 2027
1 februari 2022 till 31 december 2026