Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Förbättrad hållbarhet för bebyggd miljö genom samverkan och digitalisering

Forskningsprojekt Huvudmålet med projektet är att öka den offentliga sektorns kompetens att göra rätt bedömningar i planeringsfasen av nybyggnationer och vid underhåll av fastigheter. Digitala verktyg och metoder för att genomföra livscykelanalyser av en byggnads miljöpåverkan leder till bättre verksamhetsmiljöer i enlighet med principerna för grön tillväxt.

Digitala verktyg och metoder för att genomföra livscykelanalyser av en byggnads miljöpåverkan leder till bättre verksamhetsmiljöer i enlighet med principerna för grön tillväxt.

Coordinator of work package 4

Gireesh Nair
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 04

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-10-01 2022-09-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Externa medverkande

Oulu University of applied sciences, Luleå University of Technology

Forskningsområde

Energiteknik

Externa finansiärer

Interreg Nord

Externa finansiärer