"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förbättrad hållbarhet för bebyggd miljö genom samverkan och digitalisering

Forskningsprojekt Huvudmålet med projektet är att öka den offentliga sektorns kompetens att göra rätt bedömningar i planeringsfasen av nybyggnationer och vid underhåll av fastigheter. Digitala verktyg och metoder för att genomföra livscykelanalyser av en byggnads miljöpåverkan leder till bättre verksamhetsmiljöer i enlighet med principerna för grön tillväxt.

ESBE-projektet kommer att analysera kommunernas möjligheter att dra nytta av digitala verktyg för det löpande beslutsfattande som påverkar hållbar utveckling. Syftet är att främja en utveckling mot ökad kunskap om genomförande av livscykelanalyser (LCA) vid byggande i kallt klimat. Projektet, som har två deltagande aktörer från Sverige och en från Finland, syftar också till att öka det ämnesmässiga gränsöverskridande kunskaps- och erfarenhetsutbytet.

Coordinator of work package 4

Gireesh Nair
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 04

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-10-01 2022-09-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Externa medverkande

Oulu University of applied sciences, Luleå University of Technology

Forskningsområde

Energiteknik

Externa finansiärer

Interreg Nord

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-01-12