"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: MIMS

Förbättring av cancerimmunterapi - En kvantitativ modell för aktivering och spridning av humana T-celler

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Ionut Sebastian Mihais doktorandprojekt fokuserar på att studera de genetiska egenskaperna hos T-cellaktivering och differentiering, för att sedan skapa en beräkningsmodell som hjälper prekliniska och kliniska forskare att bättre tillämpa behandlingar och fördjupa kunskapen om vårt immunsystem.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-08-01 2024-08-02

Finansiering

Företagsforskarskolan 50 %

Sartorius Stedim Data Analytics 50 %

 

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Molekylärbiologi och genetik

Projektbeskrivning

T-celler är viktiga komponenter i immunsystemet och är involverade i en stor mängd kliniskt relevanta förhållanden - från att bekämpa mindre patogena infektioner, till direkt involverad i komplex adaptiv immundynamik som kännetecknar cancer, allergier och autoimmuna sjukdomar.

Dessutom inducerar interaktionen mellan T-lymfocyter och andra celltyper en "formande" och vägledande effekt på den naiva T-cellens totala öde och roll. Naiva T-celler har isolerats från patienternas perifera blod och genetiskt omprogrammerats för att presentera en chimär antigen T-cellreceptor (CAR T-celler), vilket i slutändan leder till förbättrat immunförsvar mot cancer. Men för att utföra denna process effektivt, hos olika åldrar och kön, krävs en förståelse för hur T-cellaktivering och tillhörande process är kopplade. Mycket arbete har redan gjorts för denna forskning.

Ionut Sebastian Mihais forskning fokuserar på att studera de genetiska egenskaperna hos T-cellaktivering och differentiering, för att sedan skapa en beräkningsmodell som hjälper prekliniska och kliniska forskare att bättre tillämpa behandlingar och fördjupa kunskapen om vårt immunsystem.

Senast uppdaterad: 2023-01-02