Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Johan Henriksson

Johan Henriksson

Forskare inom systembiologi, med fokus på T-celler och utveckling av nya metoder (bioinformatiska och våtlabsprotokoll)

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Johan Henriksson
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskare till Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS) Enhet: Gruppledare
Plats
6L, Institutionen för molekylärbiologi Institutionen för molekylärbiologi, 90187 Umeå

Se vår hemsida här. Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop. Emedan det biologiska forskningsfältet har lyckats länka många enskilda processer är det ännu ingen som på allvar lyckats binda samman allihopa till en sammanhängande modell. Det leder till en mängd djupare frågor som vi måste besvara. Hur många hål finns det i vår kunskap? Hur kan vi veta vad vi inte vet, och ta hänsyn till detta? Hur kan vi hantera så mycket kunskap? Är det vi "vet" verkligen rätt? Hur långt kan vi egentligen ta reduktionismen och är positivismen ett för tungt krav? Hur mycket av tänkandet kan vi låta en dator göra? Dessa frågor, och bortom, håller oss väl sysselsatta. Vi hoppas att vår djupare förståelse kommer accelerera forskningsprocessen och hjälpa oss bota sjukdomar såsom cancer.

2019
PLoS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (11)
Filcek, Kimberly; Vielfort, Katarina; Muraleedharan, Samada; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Johan Henriksson grupp