"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Johan Henriksson

Jag forskar inom T-celler och utveckling av nya metoder (bioinformatiska och våtlabsprotokoll), med immunoterapi och CAR T celler-som speciellt fokus.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Johan Henriksson
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskare till Molekylär Infektionsmedicin, Sverige (MIMS) Enhet: Gruppledare
Plats
6L, Institutionen för molekylärbiologi Institutionen för molekylärbiologi, 90187 Umeå

Vår forskargrupp försöker förstå hur T-celler fungerar, i friska såsom sjuka människor. T-celler är speciellt viktiga för cancer, och genetiskt modifierade T-celler (CAR T cells) är en lovande terapimetod. Vi använder våra kartor över genreglering för att komma på nya sätt att programmera T-celler att angripa till exempel cancer.

Till vår hjälp så använder vi moderna mätmetoder ("multi-omics" och single-cell) som fångar in stora mängder information utan att vi i förväg behöver välja vilka gener vi ska kolla på. På så vis hoppas vi få nya insikter som inte man inte kan få med riktade metoder. Vidare använder vi modern syntetisk biologi såsom CRISPR-Cas9-tekniken för att programmera om gener, för att i detalj kunna räkna ut hur de fungerar. Vi hoppas att de nya gener vi upptäcker kan bli nyckeln till svårbotliga sjukdomar såsom cancer.

Läs mer på vår webbplats och på MIMS hemsida

Nature Communications, Springer Nature 2023, Vol. 14, (1)
Chotiwan, Nunya; Rosendal, Ebba; Willekens, Stefanie M. A.; et al.
Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Hildebrandt, Franziska; Mohammed, Mubasher; Dziedziech, Alexis; et al.
Biophysical Reviews
Mihai, Ionut Sebastian; Chafle, Sarang; Henriksson, Johan
Microbiology Spectrum, American Society for Microbiology 2023, Vol. 11, (2)
Mohammed, Mubasher; Dziedziech, Alexis; Sekar, Vaishnovi; et al.
Nature Communications, Springer Nature 2023, Vol. 14
Pu, Longjun; Wang, Jing; Lu, Qiongxuan; et al.
Journal for ImmunoTherapy of Cancer, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 11, (2)
Schoutrop, Esther; Poiret, Thomas; El-Serafi, Ibrahim; et al.
mBio, American Society for Microbiology 2022, Vol. 13, (3)
Rosendal, Ebba; Mihai, Ionut Sebastian; Becker, Miriam; et al.
Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 11
Dernstedt, Andy; Leidig, Jana; Holm, Anna; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2021, Vol. 16, (5)
Haim-Vilmovsky, Liora; Henriksson, Johan; Walker, Jennifer A.; et al.
PLoS biology, Public Library of Science 2021, Vol. 19, (4)
Jafari, Shadi; Henriksson, Johan; Yan, Hua; et al.
Genes, mdpi 2021, Vol. 12, (2) : 1-13
Mihai, Ionut Sebastian; Das, Debojyoti; Maršalkaite, Gabija; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (11)
Filcek, Kimberly; Vielfort, Katarina; Muraleedharan, Samada; et al.
Single cell method: sequencing and proteomics, Humana Press 2019 : 395-406
Henriksson, Johan

Jag undervisar i bioinformatik och avancerad molekylärbiologi.

Johan Henriksson: Kroppens hemligheter, in i minsta cell

Med modern teknik kan forskare idag mäta RNA-bitar i många celler, en i taget, och fortfarande hittas nya cell...