"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förenklad metod för beräkning av skelettmognadsålder hos idrottande ungdomar

Forskningsprojekt I projektet undersöker vi om det går att förenkla beräkningen av skelettmognadsåldern genom formel och ultraljud och därmed möjliggöra beräkningen utan endokrinologi. Praktisk tillämpning av projektet siktar på att minska risken för överbelastningsskador, genom att underlätta individualisering av träning beroende på skelettmognadsgrad.

Projektet fokuserar på att förenkla beräkningen av skelettmognadsålder hos barn och ungdomar genom en kombination av en matematisk modell, visuell bedömning av könsmognad och ultraljudsskanning. Genom att undersöka 60 aktiva barn och ungdomar i åldern 10–16 år, syftar studien till att individualisera träningen och därigenom minska risken för överbelastningsskador. Resultaten från tre steg av undersökningen kommer att analyseras för att bedöma metodens användbarhet och effekt på långsiktiga träningsrutiner.

Projektansvarig

Claes-Göran Sundell
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-06-01 2025-06-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Idrottsforskning

Projektbeskrivning

Barn och ungdomar med hög aktivitetsnivå är ofta engagerade inom idrottssammanhang där ett betydande antal träningstimmar krävs för att kunna prestera på den önskade nivån. Denna intensiva träningsbelastning behöver samtidigt anpassas till individens utveckling för att undvika överbelastning på kroppen under tillväxtspurten.

Pubertetstillväxt är en period i livet som alla människor genomgår, vilket varar i cirka 3 år och kännetecknas av omfattande kroppsliga förändringar. Hos flickor inträffar tillväxtspurten vanligtvis mellan 9–11 års ålder och hos pojkar mellan 12-15 års ålder. Under denna period är kroppen och hjärnan ännu inte fullt utvecklade. Forskningen visar att skelettet når full mognad vid 20 års ålder, medan hjärnan når full utveckling vid cirka 25 års ålder. Mot bakgrund av detta bör idrottande ungdomar som satsar mot elitnivå träna på ett individanpassat sätt för att för att i möjligaste mån förebygga överbelastningsskador. 

Det är värt att notera att 40% av elitsatsande ungdomar drabbas av långvariga skador under sin idrottskarriär. För att uppnå mer hållbar och individanpassad träning över tid är kunskapen om skelettmognadsålder av stor betydelse.

Vår tvärvetenskapliga forskargrupp vill förenkla dagens beräkning av skelettmognadsåldern och i förlängningen hjälpa barn och ungdomar att nå sina idrottsliga mål med individuellt anpassad träning särskilt under den tid då tillväxtspurten inträder med stora förändringar i kroppens muskuloskeletala utveckling. Projektet jämför de tidigare metoderna med den nya förenklade metoden, för att säkerställa evidens.

Gruppens mål är att  

  1. validera den förenklade metoden mot vedertagen forskning och praxis
  2. i förlängningen hjälpa ungdomarna som vill satsa på sin idrott att finna ett träningsinnehåll som minskar risken för långvariga skador och är hållbar över tid.
Senast uppdaterad: 2024-05-07