"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förenklade exponeringsbedömningar av vibrationer – ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Forskningsprojekt Många arbetssjukdomar är relaterade till effekter av vibrationer. Vibrationer från maskiner kan ge bestående kärl- och nervskador i händer eller ländryggssmärta. Riskbedömningar är en viktig del i arbetsmiljöarbetet för att minska vibrationsskador - enkla verktyg för vibrationsbedömning ökar möjligheten för fler riskbedömningar. Projektet förväntas ta fram ett förenklat verktyg för att öka antalet riskbedömningar och förbättra arbetsmiljöarbetet.

Idag är den vanligaste orsaken till godkända arbetssjukdomar relaterade till effekter av vibrationer. Projektet syftar till att utveckla den befintliga vibrationsdatabasen för att förbättra det preventiva arbetsmiljöarbetet genom att möjliggöra förenklade vibrationsexponeringsbedömningar hos arbetstagare med hjälp av databasen.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-08-01 2020-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Afa Försäkring

Projektbeskrivning

Vibrationer från fordon kan ge bestående besvär av ländryggssmärta och handhållna vibrerande maskiner kan ge bestående kärl- och nervskador. Riskbedömningar är idag en viktig del i det preventiva arbetsmiljöarbetet för att minska vibrationsskador. Genom att utveckla förenklade verktyg för vibrationsbedömning ökar möjligheten för fler riskbedömningar.

Under projektets utvecklingsfas skapas en mer lättillgänglig och användarvänlig webbsida för databasen med tillhörande mobilapplikation. Under utvärderingsfasen undersöks om den utvecklade webbsidan och mobilapplikationen ökar antalet riskbedömningar bland företag med personal som utsätts för vibrationer.

Projektet förväntas ta fram ett förenklat verktyg för arbetsgivare och arbetstagare som möjliggör fler riskbedömningar och därmed förbättrad preventivt arbetsmiljöarbete.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-02-20