Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon

Hans Pettersson

Målet med min forskning är att undersöka och förbättra arbetsmiljön. Hur kyla, buller och vibrationer från maskiner påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsan.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4 trp, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Under mitt pågående projekt, har jag tillsammans med mina kollegor, arbetat fram en mer användarvänlig hemsida för den svenska nationella vibrationsdatabasen.

https://www.vibration.db.umu.se/app/

Vi hoppas att fler ska genomföra riskbedömningar av vibrationer på arbetsplatserna med hjälp av detta digitala verktyg. 

Målet med min forskning är att förbättra arbetsmiljön och minska ohälsan bland arbetare. Framförallt jobbar jag med arbetsmiljöer inom bygg-, tillverknings-, och gruvindustrin. Min forskning i stort, fokuserar på hur buller, arbete i kalla miljöer och vibrationer från maskiner (fordon och handhållna maskiner så som tigersågar, slipmaskiner, och hammare) påverkar risken för skador bland arbetare.

Tidigare forskningsprojekten har handlat om hur buller och kyla bland byggarbetare påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom och hörselnedsättning. Dessa forskningsprojekt är möjliga att genomföra tack vare finansiering från AFA försäkring. Andra forskningsprojekt jag är inblandad i handlar om att kartlägga bullerbelastningen bland vibrerande maskiner som byggts om för att vibrera mindre samt kartlägga hur vibrationer från fordon och handhållna verktyg, samt kyla inom olika yrken har varierat genom åren.

Jag började forskningsbanan vid Umeå universitet, hos yrkes- och miljömedicin, med att doktorera om hur buller och vibrationer från handhållna maskiner (slipmaskiner och hammare) tillsammans ökar risken för hörselnedsättning. Efter disputationen gjorde jag min post-doc i Uleåborg och Arbetshälsoinstitutet, där jag fortsatte min forskning, men nu med fokus på hur kyla och vibrationer fysiologiskt påverkar våra händer. Efter 1 ½ år i Finland flyttade jag tillbaka till Umeå och yrkes- och miljömedicin där jag just nu avslutat ett forskningsprojekt om vibrationsbelastning bland demoleringsarbetare.

2020
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2020, Vol. 93, (5) : 571-575
Pettersson, Hans; Olsson, David; Järvholm, Bengt
2020
Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 77, (10) : 691-698
Skröder, Helena; Pettersson, Hans; Albin, Maria; et al.
2020
International Journal of Circumpolar Health, Umeå: 2020, Vol. 79, (1) : 1-10
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Pettersson, Hans; et al.
2019
Rheumatology International, Springer 2019, Vol. 39, (2) : 265-275
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Liljelind, Ingrid; et al.
2018
Occupational Medicine, Oxford University Press 2018, Vol. 68, (5) : 314-319
Carlsson, Daniel; Wahlström, Jens; Burström, Lage; et al.
2018
Industrial Health, National Institute of Occupational Safety and Health 2018, Vol. 56, (6) : 545-552
Pettersson, Hans; Rissanen, Sirkka; Wahlström, Jens; et al.
2018
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer-Verlag New York 2018, Vol. 91, (7) : 785-797
Stjernbrandt, Albin; Carlsson, Daniel; Pettersson, Hans; et al.
2017
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Vol. 30, (4) : 553-564
Burström, Lage; Aminoff, Anna; Björ, Bodil; et al.
2017
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2017, Vol. 90, (7) : 645-652
Burström, Lage; Björ, Bodil; Nilsson, Tohr; et al.
2017
Pain Research and Treatment, Hindawi Publishing Corporation 2017, Vol. 2017
Jonsson, David; Burström, Lage; Nilsson, Tohr; et al.
2017
Miljöälsorapport norr 2017: hälsa och miljö i norra Sverige, Umeå: Norrlands universitetssjukhus 2017 : 26-29
Pettersson, Hans; Sjödin, Fredrik
2016
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 75
Burström, Lage; Hyvärinen, Ville; Johnsen, Magnar; et al.
2016
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Scandinavian journal of work, environment & health 2016, Vol. 42, (1) : 61-70
Carlsson, Daniel; Pettersson, Hans; Burström, Lage; et al.
2014
American Journal of Industrial Medicine, Vol. 57, (12) : 1311-1318
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
2014
Noise & Health, Vol. 16, (69) : 89-94
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Nilsson, Tohr
2013
Annals of Occupational Hygiene, Oxford University Press 2013, Vol. 57, (8) : 1065-1077
Liljelind, Ingrid; Pettersson, Hans; Nilsson, Leif; et al.
2013
Umeå University medical dissertations, 1546
Pettersson, Hans
2012
Noise & Health, Medknow Publications 2012, Vol. 14, (59) : 159-165
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
2011
International Archives of Occupational and Environmental Health, New York: Springer 2011, Vol. 84, (8) : 951-957
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Nilsson, Tohr
2010
Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control, Sage Publications 2010, Vol. 29, (1) : 33-39
Burström, Lage; Hagberg, Mats; Liljelind, Ingrid; et al.

Föreläser främst inom yrkesexponeringar av buller, vibrationer och kyla men föreläser även om samhällsbuller. Kursansvarig inom magisterprogrammet Arbetsliv och hälsa sen 2016. Kursansvarig för Fysikaliska och Kemiska aspekter på arbetsmiljön inom företagssköterskeinriktningen inom magisterprogrammet arbetsliv och hälsa. Tidigare kursansvarig för introduktionskursen och tidigare inriktningsansvarig för inriktningen mot arbetsmiljöteknik inom Arbetsliv och hälsa. Föreläser om samhällsbuller inom kursen Hälsoeffekter inom kandidatprogrammet i Miljö- och hälsoskydd. Tidigare föreläst och handlett blivande arbetsmiljöingenjörer vid Umeå Universitet.

Med målet inställt på att minska nervskador bland arbetare som använder vibrerande maskiner
Med målet inställt på att minska nervskador bland arbetare som använder vibrerande maskiner

Forteanslag för projekt med målet att minska nervskador bland arbetare som använder vibrerande maskiner.