"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hans Pettersson

I min forskning undersöker jag hur vibrationer från maskiner samt kyla och buller i arbetsmiljön påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsa.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4 trp, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Under mitt pågående projekt, som finansieras av FORTE, studerar jag hur väl FHVmetodik och Sveriges företagshälsors screeningformulär för nervskadesymptom predicerar känselstörning i händer och fingrar bland arbetare som utsätts för vibrationer. Projektet undersöker även hur väl den nya föreslagna mätstandarden för vibrationer predicerar risk för nervskada jämfört med den nuvarande mätstandarden.

Jag är även medlem i styrgruppen för Arktiskt centrum vid Umeå universitet (ARCUM) och är utsedd Arctic Five Chair (in Occupational Medicine), https://arcticfive.org/. Som Arctic Five Chair arbetar jag med att utöka samarbetet mellan de fem nordiska universiteten inom Arctic Five (Arctic University in Norway i Tromsö, Oulu University, Luleå tekniska universitet, University of Lapland i Rovaniemi samt Umeå universitet).

Andra pågående projekt jag arbetar med är SitVib projektet, som undersöker helkroppsivbrationer och stillasittande bland timmerlastbilförare. Jag är bihandledare för en doktorand som undersöker hur företag, med arbetare som jobbar i kalla miljöer, arbetar preventivt för att minska risken för ohälsa. Vidare arbetar jag tillsammans med Karolinska institutet med exponeringsmatriser för vibrationer och hur det påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom samt hur vibrationer kan påverka gravida kvinnor.

Tidigare forskningsprojekt har handlat om att ta fram en mer användarvänlig hemsida för den svenska nationella vibrationsdatabasen: https://www.vibration.db.umu.se/app/ (AFA försäkring finansiär), hur buller och kyla påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom och hörselnedsättning och projektet Cold Health In Northern Sweden (CHINS) där jag studerat kylans påverkan på befolkningen.

Målet med min forskning är att förbättra arbetsmiljön och minska ohälsan bland arbetare. Framför allt jobbar jag med arbetsmiljöer inom bygg-, tillverknings-, och gruvindustrin. Min forskning i stort fokuserar på hur buller, arbete i kalla miljöer och vibrationer från maskiner (fordon och handhållna maskiner såsom tigersågar, slipmaskiner och hammare) påverkar risken för skador bland arbetare.

Jag började min forskningsbana vid Umeå universitet, på yrkes- och miljömedicin, med att doktorera om hur buller och vibrationer från handhållna maskiner (slipmaskiner och hammare) tillsammans ökar risken för hörselnedsättning. Efter disputationen gjorde jag min post-doc i Uleåborg och Arbetshälsoinstitutet, där jag fortsatte min forskning, men nu med fokus på hur kyla och vibrationer fysiologiskt påverkar våra händer. Efter 1 ½ år i Finland flyttade jag tillbaka till Umeå och yrkes- och miljömedicin där jag just nu avslutat ett forskningsprojekt om vibrationsbelastning bland demoleringsarbetare.

International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2024, Vol. 83, (1)
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Vihlborg, Per; et al.
Ergonomics, Taylor & Francis Group 2024, Vol. 67, (2) : 136-147
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Vihlborg, Per; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2023, Vol. 82, (1)
Stjernbrandt, Albin; Johnsen, Magnar; Liljelind, Ingrid; et al.
Frontiers in Pain Research, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 4
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Wahlström, Viktoria; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 2022:1
Järvholm, Bengt; Modig, Lars; Pettersson, Hans
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Taylor & Francis 2022, Vol. 28, (3) : 1705-1710
Pettersson, Hans; Graff, Pål; Fornander, Louise; et al.
BMC Rheumatology, BioMed Central 2022, Vol. 6, (1)
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Lundström, Ronnie; et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Wolters Kluwer 2022, Vol. 64, (3) : 197-201
Vihlborg, Per; Pettersson, Hans; Makdoumi, Karim; et al.
Annals of Work Exposures and Health, Oxford University Press 2021, Vol. 65, (6) : 659-667
Lewkowski, Kate; Ytterstad, Elinor; Pugliese, Matthew J; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2021, Vol. 751
Skröder, H.; Pettersson, Hans; Norlén, F.; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 80, (1)
Stjernbrandt, Albin; Abu Mdaighem, Mahmoud; Pettersson, Hans
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2020, Vol. 93, (5) : 571-575
Pettersson, Hans; Olsson, David; Järvholm, Bengt
Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 77, (10) : 691-698
Skröder, Helena; Pettersson, Hans; Albin, Maria; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2020, Vol. 79, (1)
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Pettersson, Hans; et al.
Rheumatology International, Springer 2019, Vol. 39, (2) : 265-275
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Liljelind, Ingrid; et al.
Occupational Medicine, Oxford University Press 2018, Vol. 68, (5) : 314-319
Carlsson, Daniel; Wahlström, Jens; Burström, Lage; et al.
Industrial Health, National Institute of Occupational Safety and Health 2018, Vol. 56, (6) : 545-552
Pettersson, Hans; Rissanen, Sirkka; Wahlström, Jens; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer-Verlag New York 2018, Vol. 91, (7) : 785-797
Stjernbrandt, Albin; Carlsson, Daniel; Pettersson, Hans; et al.
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Vol. 30, (4) : 553-564
Burström, Lage; Aminoff, Anna; Björ, Bodil; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2017, Vol. 90, (7) : 645-652
Burström, Lage; Björ, Bodil; Nilsson, Tohr; et al.
Pain Research and Treatment, Hindawi Publishing Corporation 2017, Vol. 2017
Jonsson, David; Burström, Lage; Nilsson, Tohr; et al.
Miljöälsorapport norr 2017: hälsa och miljö i norra Sverige, Umeå: Norrlands universitetssjukhus 2017 : 26-29
Pettersson, Hans; Sjödin, Fredrik
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 75
Burström, Lage; Hyvärinen, Ville; Johnsen, Magnar; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Scandinavian journal of work, environment & health 2016, Vol. 42, (1) : 61-70
Carlsson, Daniel; Pettersson, Hans; Burström, Lage; et al.
American Journal of Industrial Medicine, Vol. 57, (12) : 1311-1318
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
Noise & Health, Vol. 16, (69) : 89-94
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Nilsson, Tohr
Annals of Occupational Hygiene, Oxford University Press 2013, Vol. 57, (8) : 1065-1077
Liljelind, Ingrid; Pettersson, Hans; Nilsson, Leif; et al.
Umeå University medical dissertations, 1546
Pettersson, Hans
Noise & Health, Medknow Publications 2012, Vol. 14, (59) : 159-165
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, New York: Springer 2011, Vol. 84, (8) : 951-957
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Nilsson, Tohr
Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control, Sage Publications 2010, Vol. 29, (1) : 33-39
Burström, Lage; Hagberg, Mats; Liljelind, Ingrid; et al.

Föreläser främst inom yrkesexponeringar av buller, vibrationer och kyla men föreläser även om samhällsbuller. Kursansvarig för Fysikaliska och Kemiska aspekter på arbetsmiljön inom företagssköterskeinriktningen inom magisterprogrammet arbetsliv och hälsa. Undervisning inom läkarprogrammet om hållbar utveckling för T1, T5, T8. Föreläser om samhällsbuller inom kursen Hälsoeffekter inom kandidatprogrammet i Miljö- och hälsoskydd. Handleder tandteknikerstudenter om deras exponering för vibrationer och buller.

Med målet inställt på att minska nervskador bland arbetare som använder vibrerande maskiner

Forteanslag för projekt med målet att minska nervskador bland arbetare som använder vibrerande maskiner.