"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hans Pettersson

Målet med min forskning är att undersöka och förbättra arbetsmiljön. Hur kyla, buller och vibrationer från maskiner påverkar hälsan hos arbetare och hur man kan minska risken för ohälsan.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4 trp, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Under mitt pågående projekt, som finansierar av FORTE, studerar jag hur väl FHVmetodik och Sveriges företagshälsors screeningformulär för nervskadesymptom predicerar känselstörning i händer och fingrar bland arbetare som utsätts för vibrationer. Projektet undersöker även hur väl den nya föreslagna mätstandarden för vibrationer predicerar risk för nervskada jämfört med den nuvarande mätstandarden.

Syftet är att veta om ett screeningformulär kan hitta nervskador tidigt och om den nya föreslagna mätstandarden är bättre än nuvarande. Målet är att dela nervskador bland arbetare som använder vibrerande handhållna maskiner.

Jag är även medlem i styrgruppen för Arktisk centrum vid Umeå Universitet (ARCUM) och ska framöver även arbeta som Arctic Five Chair, Arctice Five Chair (in Occupational Medicin), https://arcticfive.org/, med att utöka samarbetet mellan de fem Nordiska Universiteten inom Arctic Five (Arctic University in Norway (YiT) Tromsö, Oulu University, Luleå tekniska Universitet, University of Lapland, Rovaniemi samt Umeå Universitet).

Vidare arbetar jag bara nu tillsammans med KI med exponeringsmatriser för vibrationer och hur det påverkar risken för hjärtkärlsjukdom samt hur vibrationer kan påverka gravida kvinnor.

Jag har även genomfört ett projekt där jag och mina kollegor arbetat fram och mer användarvänlig hemsida för den svenska nationella vibrationsdatabasen med stöd av AFA försäkring.

https://www.vibration.db.umu.se/app/

Vi hoppas att fler ska genomföra riskbedömningar av vibrationer på arbetsplatserna med hjälp av detta digitala verktyg. 

Tidigare forskningsprojekten har handlat om hur buller och kyla bland byggarbetare påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom och hörselnedsättning. Dessa forskningsprojekt är möjliga att genomföra tack vare finansiering från AFA försäkring. Jag arbetar även inom projektet Cold Health In Northern Sweden (CHINS) där vi studerar kylans påverkan på befolkningen.

Målet med min forskning är att förbättra arbetsmiljön och minska ohälsan bland arbetare. Framförallt jobbar jag med arbetsmiljöer inom bygg-, tillverknings-, och gruvindustrin. Min forskning i stort, fokuserar på hur buller, arbete i kalla miljöer och vibrationer från maskiner (fordon och handhållna maskiner så som tigersågar, slipmaskiner, och hammare) påverkar risken för skador bland arbetare.

Jag började forskningsbanan vid Umeå universitet, hos yrkes- och miljömedicin, med att doktorera om hur buller och vibrationer från handhållna maskiner (slipmaskiner och hammare) tillsammans ökar risken för hörselnedsättning. Efter disputationen gjorde jag min post-doc i Uleåborg och Arbetshälsoinstitutet, där jag fortsatte min forskning, men nu med fokus på hur kyla och vibrationer fysiologiskt påverkar våra händer. Efter 1 ½ år i Finland flyttade jag tillbaka till Umeå och yrkes- och miljömedicin där jag just nu avslutat ett forskningsprojekt om vibrationsbelastning bland demoleringsarbetare.

Ergonomics
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Vihlborg, Per; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 2022:1
Järvholm, Bengt; Modig, Lars; Pettersson, Hans
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Taylor & Francis 2022, Vol. 28, (3) : 1705-1710
Pettersson, Hans; Graff, Pål; Fornander, Louise; et al.
BMC Rheumatology, BioMed Central 2022, Vol. 6, (1)
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Lundström, Ronnie; et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Wolters Kluwer 2022, Vol. 64, (3) : 197-201
Vihlborg, Per; Pettersson, Hans; Makdoumi, Karim; et al.
Annals of Work Exposures and Health, Oxford University Press 2021, Vol. 65, (6) : 659-667
Lewkowski, Kate; Ytterstad, Elinor; Pugliese, Matthew J; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2021, Vol. 751
Skröder, H.; Pettersson, Hans; Norlén, F.; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 80, (1)
Stjernbrandt, Albin; Abu Mdaighem, Mahmoud; Pettersson, Hans
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2020, Vol. 93, (5) : 571-575
Pettersson, Hans; Olsson, David; Järvholm, Bengt
Occupational and Environmental Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 77, (10) : 691-698
Skröder, Helena; Pettersson, Hans; Albin, Maria; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2020, Vol. 79, (1)
Stjernbrandt, Albin; Björ, Bodil; Pettersson, Hans; et al.
Rheumatology International, Springer 2019, Vol. 39, (2) : 265-275
Stjernbrandt, Albin; Pettersson, Hans; Liljelind, Ingrid; et al.
Occupational Medicine, Oxford University Press 2018, Vol. 68, (5) : 314-319
Carlsson, Daniel; Wahlström, Jens; Burström, Lage; et al.
Industrial Health, National Institute of Occupational Safety and Health 2018, Vol. 56, (6) : 545-552
Pettersson, Hans; Rissanen, Sirkka; Wahlström, Jens; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer-Verlag New York 2018, Vol. 91, (7) : 785-797
Stjernbrandt, Albin; Carlsson, Daniel; Pettersson, Hans; et al.
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, Vol. 30, (4) : 553-564
Burström, Lage; Aminoff, Anna; Björ, Bodil; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2017, Vol. 90, (7) : 645-652
Burström, Lage; Björ, Bodil; Nilsson, Tohr; et al.
Pain Research and Treatment, Hindawi Publishing Corporation 2017, Vol. 2017
Jonsson, David; Burström, Lage; Nilsson, Tohr; et al.
Miljöälsorapport norr 2017: hälsa och miljö i norra Sverige, Umeå: Norrlands universitetssjukhus 2017 : 26-29
Pettersson, Hans; Sjödin, Fredrik
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 75
Burström, Lage; Hyvärinen, Ville; Johnsen, Magnar; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Scandinavian journal of work, environment & health 2016, Vol. 42, (1) : 61-70
Carlsson, Daniel; Pettersson, Hans; Burström, Lage; et al.
American Journal of Industrial Medicine, Vol. 57, (12) : 1311-1318
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
Noise & Health, Vol. 16, (69) : 89-94
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Nilsson, Tohr
Annals of Occupational Hygiene, Oxford University Press 2013, Vol. 57, (8) : 1065-1077
Liljelind, Ingrid; Pettersson, Hans; Nilsson, Leif; et al.
Umeå University medical dissertations, 1546
Pettersson, Hans
Noise & Health, Medknow Publications 2012, Vol. 14, (59) : 159-165
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Hagberg, Mats; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, New York: Springer 2011, Vol. 84, (8) : 951-957
Pettersson, Hans; Burström, Lage; Nilsson, Tohr
Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control, Sage Publications 2010, Vol. 29, (1) : 33-39
Burström, Lage; Hagberg, Mats; Liljelind, Ingrid; et al.

Föreläser främst inom yrkesexponeringar av buller, vibrationer och kyla men föreläser även om samhällsbuller. Kursansvarig för Fysikaliska och Kemiska aspekter på arbetsmiljön inom företagssköterskeinriktningen inom magisterprogrammet arbetsliv och hälsa. Tidigare kursansvarig för introduktionskursen och tidigare inriktningsansvarig för inriktningen mot arbetsmiljöteknik inom Arbetsliv och hälsa. Föreläser om samhällsbuller inom kursen Hälsoeffekter inom kandidatprogrammet i Miljö- och hälsoskydd. Handleder tandteknikerstudenter om deras exponering för vibrationer och buller. Tidigare föreläst och handlett blivande arbetsmiljöingenjörer samt läkarstudenter vid Umeå Universitet.

Med målet inställt på att minska nervskador bland arbetare som använder vibrerande maskiner

Forteanslag för projekt med målet att minska nervskador bland arbetare som använder vibrerande maskiner.