"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förhandlingar om makt och kön i studiosamtal om skidsport

Forskningsprojekt I studien undersöks hur makt och kön förhandlas i studiosamtal om skidsport på SVT. Förhandlingen sker i interaktion mellan programledare och två experter. Vem kan förhandla sig till starka maktpositioner? Vem misslyckas? Hur sker det?

Idrott har historiskt sett varit främst en stark arena för män, både gällande det idrottsliga och det journalistiska. I den här studien är syftet att studera hur kvinnliga och manliga idrottare, kommentatorer och experter i idrottssammanhang på tv har möjlighet att förhandla sig till en stark maktposition i samtal. Frågeställningarna lyder: Vilka möjligheter har kvinnliga och manliga experter och kommentatorer att förhandla sig till starka maktpositioner i interaktion i studiosamtal och kommentering i idrottsliga diskurser? Makt förhandlas genom verbalt tal, gester, miner, blickar och kroppsposition.

Projektansvarig

Hanna Söderlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 56

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-02-01 2020-12-31

Finansiering

Centrum för idrottsforskning

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humanistisk fakultet, Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Språkvetenskap

Projektbeskrivning

Idrott har historiskt sett varit främst en stark arena för män, både gällande det idrottsliga och det journalistiska. I många sporter har manliga idrottare fortfarande bättre resurser än kvinnliga idrottare och till viss del kan detta också förklaras av medial uppmärksamhet. Media har institutionell makt när det gäller hur hegemoniska maktförhållanden förhandlas fram. Därför kan medialt fokus också få konsekvenser för exempelvis hur resurser fördelas mellan olika idrotter, också utifrån kön.

Studier av idrott i mediala sammanhang som rör kvinnliga och manliga idrottare har ofta fokuserat på hur kvinnor och män omnämns, maskulinitet och femininitet inom idrott samt fokus på styrka/svaghet och utseende kontra prestation. I den här studien är syftet att studera hur kvinnliga och manliga idrottare, kommentatorer och experter i idrottssammanhang på tv har möjlighet att förhandla sig till en stark maktposition i samtal. Frågeställningarna lyder: Vilka möjligheter har kvinnliga och manliga idrottare, experter, kommentatorer att förhandla sig till starka maktpositioner i interaktion i studiosamtal och kommentering i idrottsliga diskurser? Hur positionerar de sig? Hur blir de positionerade?

Förhandlingen av makt studeras genom en samtalsinspirerad feministisk diskursanalys. Samtalen studeras multimodalt (verbalt tal, gester, miner, blickar och kroppsposition) och tolkas i en feministisk diskursanalytisk ram. I samtalen studeras hur idrottare, experter och kommentatorer kan ta plats och vilken respons de får. I den diskursanalytiska ramen studeras hur maktpositioner och föreställningar om kön förhandlas fram. Annan social kategorisering än kön tas också i beaktande när den aktualiseras (exempelvis sexualitet, nationalitet, etnicitet), vilket ger studien ett intersektionellt perspektiv.
Senast uppdaterad: 2019-09-18