"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förskolebarns språkutveckling och analys av spontan undervisning

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Syftet är att med hjälp av fortbildningsinsatser utveckla förskolors arbete med barns språkutveckling och analys av spontan undervisning.

Projektansvarig

Anders Råde
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 09

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-05-30 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-20