"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förutsätter självuppoffrande kärlek en evolutionär värld? Det evolutionära teodicéproblemet i ljuset av kristen mystik

Forskningsprojekt Varför skapade Gud människor och andra organismer genom en evolutionär process som medför konkurrens, utrotning och lidande? Detta är det klassiska teodicéproblemet i evolutionsteoretisk tappning. Syftet med projektet är att formulera en evolutionär teodicé inspirerad av den mystika traditionen inom kristendomen, men även av insikter från aktuell forskning om evolutionära mekanismer bakom altruistiskt beteende, samarbete och "offer" i naturen.

Huvudsyftet med projektet är att utveckla och utvärdera ett nytt angreppssätt inom evolutionär teodicé – ett filosofisk-teologiskt forskningsområde där den klassiska teodicéfrågan ställs med hänvisning till de problematiska aspekterna av evolutionsprocessen. En grundbult i projektet är hypotesen att vissa av dessa problematiska aspekter – särskilt lidande, konkurrens och utslagning – är metafysiskt nödvändiga förutsättningar för existensen av agape-kärlek hos kroppsliga varelser. Denna hypotes kan potentiellt stödja nya teologiska tolkningar av den evolutionära processens inneboende diskvaliteter. Hypotesen kommer att utvecklas och utvärderas i dialog med vetenskapliga perspektiv på förhållandet mellan konkurrens ("själviskhet") och samarbete ("altruism", "offer") i den evolutionära processen. Huvuddialogpartnern kommer dock att vara den kristna mystika traditionen, som tycks förutsätta ett internt samband mellan självutgivande kärlek och kostsamma offer.

Projektansvarig

Mats Wahlberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 56

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-12-01 2020-11-30

Finansiering

Detta projekt bedrivs med medel från John Templeton Foundation

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Religionsvetenskap och teologi
Senast uppdaterad: 2019-01-09