"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förutsättningar för SFI, lärande och inkludering för nyanlända med kort utbildningsbakgrund

Doktorandprojekt På många sätt kan SFI ses som en väg till integration och självförsörjande. Dels genom språkets möjliggörande till ett aktivt samhällsliv, men också som förutsättning för vidare stöd till arbete. Förväntningar om anställningsbarhet genomsyrar alltmer av samhället. Familjeåterförening uppehållstillstånd och ekonomiskt bistånd utgår mer och mer från anställningsbarhet. För akademiker likaväl som analfabeter. Detta projekt undersöker kortutbildade nyanländas förutsättningar att möta dessa krav.

Projektet undersöker särskilt sårbara grupper bland nyanlända med kort utbildningsbakgrund och som nu studerar på SFI. Genom statistiska sammanställningar och intervjuer jämförs samhällets förväntningar på att snabbt tillgodogöra sig språkstudier med målgruppens förutsättningar till lärande. Detta sker i samarbete med Institutionen för socialt arbete och Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området på Umeå universitet.

Doktorand

Joel Persson
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 16

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-09-01 2027-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete, Utbildningsvetenskap
Senast uppdaterad: 2024-02-13