"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Joel Persson

Doktorand i socialt arbete. Forskar kring förutsättningar för SFI bland kortutbildade nyanlända.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Doktorand i socialt arbete som forskar kring migration, integration och utbildningsvetenskap. Undersöker kortutbildade nyanländas förutsättningar till språkstudier (SFI) och däri möjlighet att leva upp till samhällets förväntningar om integration och etablering.