Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Förvärrar konflikter eller banar väg för fred? Vapenvilors roll och betydelse i relation till fredsprocesser och fredsavtal

Forskningsprojekt Projektet undersöker betydelsen av vapenstilleståndsavtal i relation till fredsprocesser och mer omfattande fredsavtal.

Studien syftar mer specifikt till att (1) analysera varför vissa vapenstilleståndsavtal leder till omfattande fredsavtal medan andra inte gör det, och (2) vidareutveckla ett teoretiskt ramverk om vapenstilleståndsavtal och dess förhållande till fredsprocesser som jag utformat i min avhandlingsforskning.

Projektansvarig

Malin Åkebo
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 50

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2019-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskaplig fakultet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsämne

Freds- och konfliktstudier

Projektbeskrivning

Vapenvilor antas ofta skapa momentum i fredsprocesser och bana väg för en fredlig lösning på konflikter. Samtidigt föreslår forskning att vapenvilor också kan ha negativ inverkan på fredsprocesser och bidra till att bibehålla eller till och med förvärra konflikter. Betydelsen av vapenstilleståndsavtal i fredsprocesser betonas således i tidigare forskning men resultaten är långt ifrån entydiga. För att öka kunskapen om hur väpnade konflikter kan nå ett fredligt avslut är det därför av yttersta vikt att systematiskt analysera under vilka förutsättningar och på vilket sätt vapenstilleståndsavtal antingen kan underlätta eller försvåra en övergång från krig till fred. För att göra detta studerar jag två centrala aspekter i fredsprocesser: (i) länkar mellan vapenstilleståndsavtal och mer omfattande fredsavtal, samt (ii) vapenvilors inverkan på dynamiken i utdragna eller stagnerade fredsprocesser. Vilken inverkan har vapenstilleståndsavtal på efterföljande omfattande fredsavtal avseende dess karaktär, innehåll och implementering? Under vilka förutsättningar bidrar vapenvilor till att antingen generera eller överbrygga konflikter? Vilka skillnader och likheter kan identifieras mellan olika empiriska fall som kan öka våra kunskaper om vapenstilleståndsavtal i relation till fredsprocesser och omfattande fredsavtal?

Projektet har en jämförande ansats och är uppdelad i två delstudier: en storskalig analys av ett flertal fall som syftar till att systematiskt analysera länkar mellan vapenstilleståndsavtal och mer omfattande fredsavtal; samt tre fördjupade fallstudier av vapenvilor i Burma, Filippinerna (Mindanao) och Papua Nya Guinea (Bougainville).

Projektet kommer att pågå 2015-2019. Projekttiden fördelas mellan Statsvetenskapliga institutionen i Umeå och Kroc Institute for International Peace Studies vid University of Notre Dame i USA.

Projekt bidrar till att fylla en betydande forskningslucka och att öka kunskapen om fredsavtal i inomstatliga konflikter samt om sekvensering av initiativ i fredsprocesser. Resultaten kommer också att vara av intresse för praktiker som söker nå fredliga lösningar på väpnade konflikter.