"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Freds- och konfliktstudier

Inom området freds- och konfliktstudier studeras och analyseras orsaker till krig och konflikter samt förutsättningar för fred. Varför uppstår krig och konflikter? Hur skapas och bevaras fred? Vilka är hoten mot människors och samhällens säkerhet och stabilitet? Stor vikt läggs vid frågor som rör fredsförhandlingar, konfliktlösning, fredsbyggande arbete, respekt för mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. m

Nyheter

Därför var årets fredspristagare ett viktigt val för hela världen

Forskare vid Umeå universitet kommenterar valet av mottagare av Nobels fredspris.

Nytt anslag till REGIOPEACE från Vetenskapsrådet

Bortom vinnare och förlorare: Regionala variationer av fred efter den militära segern i Sri Lanka (REGIOPEACE)

Nobelpris speglar tilltro till civilsamhället som fredsbyggare

Elisabeth Olivius, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, kommenterar Nobels fredspris 2022.

Forskningsprojekt

Varför uppstår konflikter inom urfolks- och lokalsamhällen?
Tid 1 december 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Jämställdhetsexpertis i internationellt fredsbyggande
Forskningsområde: Freds- och konfliktstudier
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varianter av fred
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i diasporan för fredsbyggande i Myanmar?
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.

Reportage

Översiktsbild på gamla stan i Jerusalem där klagomuren syns i förgrunden och Klippmoskén bakom.
Fredsforskare om Israel och Palestina: ”Dags att prata om enstatslösningen”

I 75 år har tvåstatslösningen varit målet. Fredsforskare anser att det är dags att tänka om.

Matheus de Abreu Costa Souza
Illiberal Peacebuilding

Matheus Souza on his article in International Peacekeeping