"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Freds- och konfliktstudier

Inom området freds- och konfliktstudier studeras och analyseras orsaker till krig och konflikter samt förutsättningar för fred. Varför uppstår krig och konflikter? Hur skapas och bevaras fred? Vilka är hoten mot människors och samhällens säkerhet och stabilitet? Stor vikt läggs vid frågor som rör fredsförhandlingar, konfliktlösning, fredsbyggande arbete, respekt för mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. m

Nyheter

Nytt anslag till REGIOPEACE från Vetenskapsrådet

Bortom vinnare och förlorare: Regionala variationer av fred efter den militära segern i Sri Lanka (REGIOPEACE)

Nobelpris speglar tilltro till civilsamhället som fredsbyggare

Elisabeth Olivius, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, kommenterar Nobels fredspris 2022.

Nytt forskningsanslag från vetenskapsrådet

Elisabeth Olivius och Malin Åkebo har beviljats ett anslag om 4,5 miljoner för sitt projekt

Forskningsprojekt

Varför uppstår konflikter inom urfolks- och lokalsamhällen?
Tid 1 december 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Jämställdhetsexpertis i internationellt fredsbyggande
Forskningsområde: Freds- och konfliktstudier
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varianter av fred
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i diasporan för fredsbyggande i Myanmar?
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.

Reportage

Umeåforskare om protesterna i Iran – hopp och sorg i kampen för frihet

Förändringar av kvinnors villkor och rättigheter har historiskt sällan kommit till utan kamp.

”Vi bör inte isolera talibanerna”

Umeåforskaren Dzenan Sahovic om utvecklingen i Afghanistan.