"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Foten i fokus

Forskningsprojekt Foten i fokus är ett forskningsprojekt som består av två delar. Del A Träning vid fotrelaterade besvär och del B Tester och utvärdering.

I projektet ”Foten i fokus” sker ett nära samarbete mellan fysioterapeuter, ergonomer och fotkirurg (läkare). Projektet syftar till att bidra till ökad kunskap kring tester, träning och fysioterapeutisk behandling vid fotrelaterade besvär både i en arbetsrelaterad kontext och vid idrottsutövning.

Projektansvarig

Eva Tengman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 96

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-10-01 2025-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Projektbeskrivning

Prevalens av fotbesvär bland den vuxna populationen är hög, speciellt hos personer med fotbelastande yrken. Vuxna i en generell population har hög förekomst (ca 20-30%) av smärta och besvär från fötterna, där besvär är vanligare hos kvinnor än män. I yrken med stor mängd stående och gående rapporteras så många som 85.5% fotsmärta under senaste 12 månaderna. Även personer som deltar i fotbelastande idrotter visar på hög prevalens av fotbesvär. Fotbesvären kan antingen vara av akut eller överbelastningskaraktär. Mer kunskap behövs kring fotbesvär både i arbetslivet och vid idrottsutövning.  Projektet ”Foten i fokus” består är två delar: Del A syftar till att utforska, utveckla och utvärdera träning och egenvårdsstrategier vid fotrelaterade besvär med fokus på aktiva strategier och egenvård (self-management) vid fotbesvär i arbetslivet. I del A ingår dels en intervjustudie som utforskar upplevelser av fotbesvär i en arbetsrelaterad kontext. Intervjuerna kommer att ske med personer med fotbelastande eller fotintensiva yrken. Även en feasibilty studie ingår i del A. Syftet med feasibility/pilot-studie är att utveckla och utvärdera genomförande av ett fotspecifikt träningsprotokoll. För del B är det övergripande syftet att utforska och fördjupa kunskaperna kring fotbesvär och fotspecifikträning i samband med idrottsutövning samt att utveckla tester och utvärdering av fotrelaterade besvär. I del B ingår en intervjustudie som syftar till att utforska upplevelser av fotbesvär i en idrottsrelaterad kontext. Översättning av ett fot-score samt validering av detta kommer att ske. Därtill kommen interbedömmar och test-retest reliabilitet undersökas vid test av tibialis posterior styrka mätt med en handhållen dynamometer.

Senast uppdaterad: 2024-05-06