"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eva Tengman

Studierektor och universitetslektor i fysioterapi. Undervisar inom folkhälsa, muskulo-skeletala besvär och fysisk aktivitet. Min forskning fokuserar på fotbesvär, idrottsskador och korsbandsskador.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi Roll: Studierektor
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

xxx

Sports Medicine, Springer 2023, Vol. 53, (1) : 91-110
Cronström, Anna; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
Sports Biomechanics, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 22, (1) : 142-159
Markström, Jonas; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Olofsson, Erika; Gustafson, Yngve; Mukka, Sebastian; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, BioMed Central 2022, Vol. 23, (1)
Karlström, Josefin; Wiklund, Maria; Tengman, Eva
Journal of Orthopaedic Surgery and Research, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 17, (1)
Strong, Andrew; Arumugam, Ashokan; Tengman, Eva; et al.
10th National I.S.Mu.L.T  April 8-9 Rome, Italy
Arumugam, Ashokan; Strong, Andrew; Tengman, Eva; et al.
British Journal of Sports Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 55, (Suppl 1) : A75-A76
Cronström, Anna; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
British Journal of Sports Medicine, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 55, (Suppl 1) : A76-A76
Cronström, Anna; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
Sports Medicine, Springer 2021, Vol. 51, (7) : 1419-1438
Cronström, Anna; Tengman, Eva; Häger, Charlotte K.
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2021, Vol. 118, (34-35)
Cöster, Maria; Tengman, Eva; Brax Olofsson, Lisbeth; et al.
The Orthopaedic Journal of Sports Medicine, Sage Publications 2021, Vol. 9, (8)
Strong, Andrew; Arumugam, Ashokan; Tengman, Eva; et al.
World Physiotherapy Congress, virtual, April 9-11, 2021
Strong, Andrew; Arumugam, Ashokan; Tengman, Eva; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (10)
Grip, Helena; Tengman, Eva; Liebermann, Dario G.; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 20, (1)
Strong, Andrew; Tengman, Eva; Srinivasan, Divya; et al.
Knee (Oxford), Elsevier 2018, Vol. 25, (2) : 226-239
Hébert-Losier, Kim; Schelin, Lina; Tengman, Eva; et al.
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, Vol. 26, (2) : 358-367
Markström, Jonas L.; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
8th World Congress of Biomechanics, Dublin, July 8-12, 2018
Markström, Jonas; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
Clinical Biomechanics, Vol. 53 : 37-45
Srinivasan, Divya; Tengman, Eva; Häger, Charlotte K.
Journal of Electromyography & Kinesiology, Vol. 32 : 44-50
Sole, Gisela; Pataky, Todd; Tengman, Eva; et al.
Clinical Biomechanics, Elsevier 2016, Vol. 32 : 180-186
Sole, Gisela; Tengman, Eva; Grip, Helena; et al.
Gait & Posture, Vol. 46 : 98-103
Stensdotter, Ann-Katrin; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
Journal of Biomechanics, Vol. 48, (10) : 1906-1914
Grip, Helena; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
Journal of Biomechanics, Elsevier 2015, Vol. 48, (10) : 1906-1914
Grip, Helena; Tengman, Eva; Häger, Charlotte K
Gait & Posture: 24th Annual Meeting of ESMAC 2015 Abstracts : 1-2
Markström, Jonas L.; Tengman, Eva; Häger, Charlotte K.
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 25, (6) : 818-827
Tengman, Eva; Grip, Helena; Stensdotter, Ann-Katrin; et al.
New Zealand Rheumatology Association, Dunedin, New Zealand, Aug 21-24, 2014
Sole, G; Tengman, Eva; Grip, H; et al.
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Vol. 24, (6) : e491-e500
Tengman, Eva; Brax Olofsson, Lisbeth; Nilsson, Kjell G; et al.
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, Vol. 24, (6) : e501-e509
Tengman, Eva; Brax Olofsson, Lisbeth; Stensdotter, Ann-Katrin; et al.
European Society of Sports Traumatology, Knee surgery and Arthroscopy (ESSKA) Congress in Amsterdam, The Netherlands, May 14-17, 2014
Tengman, Eva; Grip, Helena; Häger, Charlotte
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, Springer 2014 : S291-S291
Tengman, Eva; Grip, Helena; Stensdotter, A.; et al.
European Journal of Physiotherapy, Vol. 15, (2) : 78-85
Stensdotter, Ann-Katrin; Tengman, Eva; Brax Olofsson, Lisbeth; et al.
21st Annual Meeting of the European Society of Movement analysis in Adults and Children (ESMAC), Stockholm, Sept 12-14, 2012
Grip, Helena; Tengman, Eva; Häger, Charlotte
21st Annual Meeting of the European Society of Movement analysis in Adults and Children (ESMAC) Stockholm, Sept 12-14, 2012
Tengman, Eva; Grip, Helena; Häger, Charlotte
Nordisk Fysioterapi, Vol. 4 : 37-42
Tengman, Eva; Stenberg, Simon; Wadell, Inger

Jag är anställd som universitetslektor i fysioterapi på Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering sedan 2017. I juni 2023 blev jag meriterad lärare och fr.o.m november 2023 har jag ett uppdrag som studierektor. Jag undervisar både på grund och avancerad nivå där min undervisning främst är inriktat mot områdena folkhälsa, fysisk aktivitet och muskuloskeletala besvär.

Jag är kursansvarig för kursen Fysioterapi i folkhälsa och arbetsliv: Fysisk aktivitet och träning för hälsa och förmåga, 15 hp på fysioterapiprogrammets termin 5. Kursen består av tre delmoduler. Dessa kursmoduler innefattar en vidareutveckling i professionen fysioterapi med betoning på folkhälsa, arbetsliv och fysisk förmåga. Jag undervisar även i termin 3 och 6 kring muskuloskeletala besvär. I min undervisning lägger jag stor vikt i student-aktiva inslag och där pedagogiken varierar ex case-metodik, aktiva klassrum, kliniskt resonemang. Stor vikt läggs också på förmågan att kritiskt granska och värdera. Varje termin har jag även förmånen att handleda studenter i vetenskapliga arbeten på kandidat och masternivå.