"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Främja skolnärvaro – förebygga skolfrånvaro

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Workshops med skolhuvudmän för att precisera behov och syfte för forskning om flexibla hybrid/fjärrundervisningsformer samt etikansökanför forskningsprojekt om dessa undervisningsformer för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro.

Projektansvarig

Eva Mårell-Olsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 32
Ola Lindberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 38

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-05-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Projektbeskrivning

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Pedagogiska institutionen, NTI-gymnasiet, R10, Örnsköldsviks kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-12