"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fritidshemmets likvärdighet och kvalitet.

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Arbetsmöten i samverkan för att utvärdera och analysera kommunens kartläggningsverktyg som syftar till att öka likvärdighet och kvalitet i fritidshemmets verksamhet.

Projektansvarig

Annika Manni
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 51

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-05-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Lärarhögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Tillämpad utbildningsvetenskap och Umeå kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-18