"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gen-livsstilsinteraktioner och tandhälsa (GLIDE)

Forskningsprojekt GLIDE är ett kohortbaserat projekt som syftar till att förstå individens känslighet/ motståndskraft för att utveckla karies och/eller tandlossning och använda gener för att studera orsakssamband mellan tandsjukdomar och allmänhälsa och vice versa.

Karies och tandlossning är livsstilsrelaterade sjukdomar med stor individuell variation och koppling till andra livsstilsrelaterade sjukdomar. Genom att studera gener och deras samverkan med livsstilsfaktorer kan förståelsen för variationen i känsligheten öka. I GLIDE studeras tanddata för personer som deltagit i någon av de populationsbaserade hälsoundersökningarna i Västerbotten eller deltagit inom ramen för ett internationellt konsortium med kohorter i Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannien (inklusive UK Biobank), USA, och Japan i observations- och genetiska epidemiologistudier. Orsakssamband söks i Mendeliska randomiseringsstudier. GLIDE kohorten omfattar mer än en halv miljon individer med ett eller flera mättillfällen.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2012-01-01

Finansiering

Vetenskapsrådet: 2012-2014 totalt 2.1 mil, 2016-2020, totalt 4mil
Patentmedelsfonden 2018-2221, 1 miljon per år

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för odontologi

Forskningsområde

Odontologi

Projektbeskrivning

Senast uppdaterad: 2019-11-26