"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Gör brukares åsikter någon skillnad? En studie av nya former för brukarinflytande på området psykisk hälsa genom exemplet brukarrevision

Forskningsprojekt Brukarinflytande inom området psykisk ohälsa lyfts i statliga utredningar fram som centralt för utveckling av insatser. En rad praktiker har upprättats för att stärka inflytandet bland annat så kallad brukarrevision som är en verksamhetsgranskning, utförd av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Det senaste decenniet har intresset för brukarrevisioner ökat inom verksamhetsområdet. Trots detta saknas studier om fenomenet.

I projektet kommer brukarrevision som en strategi for brukarinflytande i utveckling av stöd och omsorg på området psykisk ohälsa att undersökas. Specifikt syftar projektet till att identifiera mönster i utförda brukarrevisioner, analysera utmaningar i genomförande och undersöka utfall av brukarrevisioner i relation till kvalitetsutveckling och brukarinflytande.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2024-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

I projektet kommer brukarrevision som en strategi for brukarinflytande i utveckling av stöd och omsorg på området psykisk ohälsa att undersökas. Specifikt syftar projektet till att identifiera mönster i utförda brukarrevisioner, analysera utmaningar i genomförande och undersöka utfall av brukarrevisioner i relation till kvalitetsutveckling och brukarinflytande. Brukarrevision utgör ett intressant fall för att studera inflytande då den utförs på verksamhetsnivå och möjliggör en analys av hur brukares erfarenheter kan integreras i utvecklingsarbete. Brukarrevisioner utmynnar vidare i utvecklingsförslag som kan följas upp, och möjliggör en analys av reell påverkan som skapas genom processer för brukarinflytande, vilket har efterfrågats i tidigare forskning. Projektet genomförs i samverkan med aktörer inom brukarrörelsen, kommunernas socialpsykiatri och regionernas psykiatri, och består av tre delstudier:

  1. Analys av övergripande mönster i brukarrevisioner sammanställda i en databas av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).
  2. Prospektiv studie av brukarrevisionens beställnings- och genomförandeprocess utifrån perspektivet hos beställare och brukarrevisorer.
  3. Uppföljningsstudie med fokus på implementering av utvecklingsförslag samt betydelse av brukarrevision för brukarinflytande och kvalitetsarbete inom stöd och service på området.

Slutligen kommer en Open Space konferens med utgångspunkt i studiernas resultat att arrangeras och dokumenteras, med fokus på utveckling av brukarrevision. Representanter från berörda aktörer kommer att delta.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-09-08