"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hilda Näslund

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag heter Hilda Näslund och arbetar som lektor vid Institutionen för socialt arbete. Min forskning rör huvudsakligen psykisk ohälsa med särskilt fokus på delaktighet och social mobilisering. Jag disputerade 2020 och min avhandling fokuserade på brukarrörelser inom området psykisk ohälsa. Jag har genomfört studier om brukarorganisationers roller och utmaningar, social mobilisering genom sociala medier och om formulerandet av kunskap baserad på levd erfarenhet inom brukargrupper. Teman som rör erfarenhetsbaserad kunskap, metoder för samproduktion och relationer mellan ideella och offentliga aktörer är centrala i min forskning.

Jag är involverad i forskningsprogrammet UserInvolve, inriktat på att studera metoder för brukarinflytande på en individ-, verksamhets- och systemnivå. Programmet syftar också till att utveckla strategier för samproduktion, som involverar forskare, välfärdsaktörer och brukarorganisationer. För närvarande arbetar jag framför allt med ett projekt om brukarrevision, en metod för brukarinflytande och kvalitetsutveckling inom vård och omsorg.

Vidare är jag medlem i Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI), som är ett nationellt forskningscenter knutet till Lunds universitet.

Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Markström, Urban; Näslund, Hilda; Schön, Ulla-Karin; et al.
Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, Springer 2023, Vol. 10 : 189-202
Näslund, Hilda; Grim, Katarina; Markström, Urban
Nordic Social Work Research
Näslund, Hilda; Grim, Katarina; Markström, Urban
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Grim, Katarina; Näslund, Hilda; Allaskog, Conny; et al.
VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Springer 2022, Vol. 33, (1) : 201-212
Näslund, Hilda
Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, Springer 2022, Vol. 9, (3) : 303-316
Näslund, Hilda; Grim, Katarina; Markström, Urban
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie
Näslund, Hilda
Nordic Social Work Research, Routledge 2020, Vol. 10, (4) : 369-381
Näslund, Hilda; Sjöström, Stefan; Markström, Urban
European Journal of Social Work, Routledge 2020, Vol. 23, (4) : 672-684
Näslund, Hilda; Sjöström, Stefan; Markström, Urban
VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, New York: Springer-Verlag New York 2018, Vol. 29, (1) : 190-200
Näslund, Hilda; Markström, Urban; Sjöström, Stefan