"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbar ammoniakproduktion genom förgasning av biomassa och restströmmar samt effekter av bäddmaterial

Forskningsprojekt Det övergripande syftet med det postdoktorala projektet är att identifiera och experimentellt undersöka lämpliga bäddmaterial och deras skikts inverkan på ammoniakproduktion (NH3) i fluidiserade bäddar med hjälp av avfallsströmmar från industri och samhälle.

Detta skulle ge en hållbar ammoniakkälla med potential att delvis ersätta kvävegödselmedel framtagna med fossil gas.

Projektansvarig

Nils Skoglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 01

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-09-01 2023-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Externa medverkande

TU Wien, Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH

Forskningsområde

Energiteknik

Externa finansiärer

Kempestiftelserna

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-04-19