"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbar hantering av arsenikförorenade material

Forskningsprojekt Text kommer här ...

Text kommer här ...

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-01-01

Finansiering

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik
Senast uppdaterad: 2020-05-08