"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Harpestbakterien – överlevnadsmekanismer och vaccinutveckling

Forskningsprojekt Med målet att utveckla ett vaccin studeras harpestbakteriens metoder för att angripa och överleva i kroppens celler.

Bakterien Francisella tularensis orsakar harpest, som oftast sprids till människan via myggor och framför allt förekommer i Norrland. Sjukdomen är också aktuell som ett medel för bakteriologisk krigföring. Vi studerar både den enskilda cellens och immunsystemets försvar vid en harpestinfektion. Vi undersöker vad hos värdcellen som är nödvändigt för att kontrollera infektionen. Vi har nyligen visat att bakterien verkar ha förmåga att hämma cellens normala försvar mot infektioner och faktikkt överleva inuti makrofagerna. Med denna information som grund utvecklar vi ett levande vaccin mot bakterien.

Projektansvarig

Anders Sjöstedt
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 11 20

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-02-08 2009-12-31

Finansiering

Finansår , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

huvudman: A. Sjöstedt, finansiar: VR, y2003: 250, y2004: 340, y2005: 340, y2006: 340, y2007: , y2008: ,

huvudman: A. Sjöstedt, finansiar: FORMAS, y2003: 555, y2004: 555, y2005: 555, y2006: , y2007: , y2008: ,

huvudman: A. Sjöstedt, finansiar: VLL, y2003: , y2004: 750, y2005: 750, y2006: 750, y2007: , y2008: ,

huvudman: W. Conlan, finansiar: NiH, y2003: 550, y2004: 550, y2005: 550, y2006: 550, y2007: , y2008: ,

huvudman: A. Sjöstedt, finansiar: NiH, y2003: , y2004: , y2005: , y2006: 1300, y2007: 1300, y2008: 1300,

huvudman: DVC, finansiar: NiH, y2003: , y2004: , y2005: , y2006: 7200, y2007: 7200, y2008: 7200,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Forskningsområde

Biologi

Projektbeskrivning

Vi har i ett antal år studerat samspelet mellan Francisella tularensis och en typ av bakterieförstörande celler, makrofager. F. tularensis orsakar sjukdomen harpest som oftast sprids via myggor och förekommer framförallt i Norrland. Vi vet idag relativt lite om vad som händer inuti de infekterade cellerna och vi studerar nu både den enskilda cellens försvar och även på mer övergripande nivå immunsystemets försvar vid en harpestinfektion.

Vi kan genom dessa undersökningar identifiera vilka mekanismer som regleras i en cell vid harpestinfektionen. Vi kan därigenom förstå vad som gör att bakterien till skillnad från de flesta andra bakterier överlever inuti celler och hur vi eventuellt kan påverka dessa mekanismer så att cellen lättare kan kontrollera infektionen. För dessa studier använder vi celler som saknar specifika försvarsmekanismer och kan på detta sätt förstå vad hos värdcellen som är nödvändigt för att kontrollera infektionen. Vi har nyligen visat att bakterien verkar ha förmåga att hämma cellens normala försvar mot infektioner. Detta kan förklara varför bakterien verkar vara så väl anpassad till att överleva inuti makrofager. Vidare har vi också börjat studera specifika mekanismer hos bakterien som bidrar till denna förmåga. Vi har bland annat genererat en förändrad bakteriestam som saknar förmågan att hämma försvarsmekanismerna och denna stam avdödas därigenom av makrofagerna.

Vi studerar även möjligheten att utveckla ett vaccin mot harpest. Vi ser att denna utveckling av vaccin är ett långsiktigt projekt då i princip inget är känt om de kompnenter som skyddar mot bakterien. Vi har för detta projekt erhållit två 5-åriga forskningsanslag från National Institute of Health i USA.

Senast uppdaterad: 2019-09-18