Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon
Personalbild Anders Sjöstedt

Anders Sjöstedt

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Klinisk bakteriologi, Avdelningen för infektion och immunologi Roll: Prefekt
Plats
6D, , Universitetssjukhuset, 14 Umeå universitet, 901 85 Umeå
Journal of Chemical Information and Modeling, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 60, (12) : 5781-5793
Gahlawat, Anuj; Kumar, Navneet; Kumar, Rajender; et al.
Microorganisms, MDPI 2020, Vol. 8, (10)
Kelava, Ina; Mihelčić, Mirna; Ožanič, Mateja; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Kumar, Rajender; Bröms, Jeanette E; Sjöstedt, Anders
Pathogens, MDPI 2020, Vol. 9, (5)
Lindgren, Helena; Eneslätt, Kjell; Golovliov, Igor; et al.
Emerging Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2020, Vol. 26, (3) : 481-490
Merker, Matthias; Nikolaevskaya, Elena; Kohl, Thomas A.; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 10
Mohammadi, Nasibeh; Lindgren, Helena; Golovliov, Igor; et al.
Microorganisms, MDPI 2020, Vol. 8, (10)
Spidlova, Petra; Stojková, Pavla; Sjöstedt, Anders; et al.
PLoS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (5)
Müller, Daniel C.; Kauppi, Anna; Edin, Alicia; et al.
Emerging Microbes & Infections, Taylor & Francis 2019, Vol. 8, (1)
Siebert, Claire; Lindgren, Helena; Ferre, Sabrina; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2018, Vol. 8
Alam, Athar; Golovliov, Igor; Javed, Eram; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 8
Eneslätt, Kjell; Golovliov, Igor; Rydén, Patrik; et al.
Acta Biomaterialia, Elsevier 2018, Vol. 76 : 99-107
Rzhepishevska, Olena I.; Limanska, Nataliia; Galkin, Mykola; et al.
Virulence, TAYLOR & FRANCIS INC 2017, Vol. 8, (6) : 821-847
Bröms, Jeanette E.; Meyer, Lena; Sjöstedt, Anders
Epidemiology and Infection, CAMBRIDGE UNIV PRESS 2017, Vol. 145, (3) : 482-490
Desvars-Larrive, Amélie; Liu, X.; Hjertqvist, M.; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Vol. 7
Honn, Marie; Lindgren, Helena; Bharath, Gurram Kumar; et al.
PLoS Pathogens, Public Library Science 2017, Vol. 13, (10)
Wallet, Pierre; Benaoudia, Sacha; Mosnier, Amandine; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Vol. 6
Golovliov, Igor; Lindgren, Helena; Eneslätt, Kjell; et al.
PLoS ONE, Vol. 11, (1)
Kauppi, Anna M.; Edin, Alicia; Ziegler, Ingrid; et al.
Applied and Environmental Microbiology, American Society for Microbiology 2016, Vol. 82, (5) : 1586-1598
Lampe, Elisabeth O.; Brenz, Yannick; Herrmann, Lydia; et al.
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, Vol. 66, (3) : 1200-1205
Larson, Marilynn A.; Nalbantoglu, Ufuk; Sayood, Khalid; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 60, (1) : 288-295
Lindgren, Helena; Sjöstedt, Anders
Microbes and infection, Vol. 18, (12) : 768-776
Ozanic, Mateja; Marecic, Valentina; Lindgren, Marie; et al.
PLoS Pathogens, Vol. 12, (9)
Rigard, Melanie; Bröms, Jeanette E.; Mosnier, Amandine; et al.
Infection and Immunity, Vol. 83, (6) : 2255-2263
Binesse, Johan; Lindgren, Helena; Lindgren, Lena; et al.
Emerging Infectious Diseases, Vol. 21, (1) : 32-39
Desvars, Amélie; Furberg, Maria; Hjertqvist, Marika; et al.
International Journal of Epidemiology, Vol. 44 : 58-58
Desvars, Amélie; Furberg, Maria; Hjertqvist, Marika; et al.
Journal of Molecular Diagnostics, Vol. 17, (3) : 315-324
Edin, Alicia; Granholm, Susanne; Koskiniemi, Satu; et al.
PLoS ONE, Vol. 10, (3)
Lindgren, Helena; Lindgren, Lena; Golovliov, Igor; et al.
Infection and Immunity, Vol. 83, (8) : 3233-3242
Meyer, Lena; Bröms, Jeanette; Liu, Xijia; et al.
Infection and Immunity, American Society for Microbiology 2014, Vol. 82, (9) : 3622-3635
Lindgren, Marie; Tancred, Linda; Golovliov, Igor; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 58, (7) : 4123-4130
Sun, Kun; Bröms, Jeanette; Lavander, Moa; et al.
BMC Microbiology, London, England: BioMed Central 2013, Vol. 13 : 96-
Bröms, Jeanette E.; Ishikawa, Takahiko; Wai, Sun N.; et al.
Fish and Shellfish Immunology, Elsevier 2013, Vol. 34, (6) : 1716-1716
Lampe, E. O.; Zingmark, Carl; Hemnann, L.; et al.
BMC Microbiology, BioMed Central 2013, Vol. 13
Lindgren, Marie; Bröms, Jeanette E.; Meyer, Lena; et al.
Infection and Immunity, Vol. 81, (6) : 2076-2084
Lindgren, Marie; Eneslätt, Kjell; Bröms, Jeanette; et al.
Journal of Innate Immunity, Basel: Karger 2013, Vol. 5, (1) : 50-59
Vonkavaara, Malin; Pavel, Shaikh Terkis Islam; Hölzl, Kathrin; et al.
PLoS ONE, Vol. 7, (4)
Bröms, Jeanette E.; Meyer, Lena; Lavander, Moa; et al.
PLoS ONE, Vol. 7, (11)
Bröms, Jeanette E.; Meyer, Lena; Sun, Kun; et al.
PLoS ONE, Vol. 7, (3) : e32367-
Eneslätt, Kjell; Normark, Monica; Björk, Rafael; et al.
BMC Microbiology, London: BioMed Central 2012, Vol. 12 : 14-
Honn, Marie; Lindgren, Helena; Sjöstedt, Anders
Infection and Immunity, American Society for Microbiology 2012, Vol. 80, (2) : 575-584
Ishikawa, Takahiko; Sabharwal, Dharmesh; Bröms, Jeanette; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 109, (44) : 18084-18089
Napier, Brooke A; Meyer, Lena; Bina, James E; et al.
Journal of Infectious Diseases, Vol. 205, (2) : 297-304
Rydén, Patrik; Björk, Rafael; Schäfer, Martina L; et al.
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, New York: Springer-Verlag New York 2012, Vol. 31, (1) : 7-20
Widerstrom, Micael; Wistrom, Johan; Sjöstedt, Anders; et al.
Harpest – den moderna tidens pest
Harpest – den moderna tidens pest

Harpest smittar ofta via bett av myggor eller fästingar, men även via inandning.

Institutionen för klinisk mikrobiologi
Institutionen för klinisk mikrobiologi

Institutionen är relativt unik då den bedriver forskning på både preklinisk, klinisk och translationell nivå.