"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anders Sjöstedt

Professor i klinisk mikrobiologi

Överläkare i klinisk mikrobiologi vid Laboratoriemedicin

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Klinisk bakteriologi, Avdelningen för infektion och immunologi
Plats
6D, , Universitetssjukhuset, 14 Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag har arbetat med Francisella tularensis i mer än 30 år och har under denna period publicerat mer än 130 artiklar relaterade till patogenen. Min pågående Francisella-forskning syftar till att belysa dess virulensfaktorer och förstå värdmekanismer som styr tularemi. Min forskning är inriktad på klargörande av F. tularensis virulensmekanismer och detta arbete har också legat till grund för identifieringen av lämpliga mål för att erhålla försvagade vaccinkandidater. Jag deltar också aktivt i att utveckla ett F. tularensis-vaccin. Arbetet relaterat till virulensmekanismer har fokus på att belysa mekanismer av typ VI-utsöndringssystemet för F. tularensis. Mer detaljerad beskrivning av forskningen kan du läsa i mina projektbeskrivningar.

Min forskning är mycket citerad och i Google Scholar har jag totalt 199 artiklar som har citerats 13 200 gånger, med ett h-index på 68 och ett i10-index på 140. Jag har varit handledare för tolv postdoktorer och handledare eller biträdande handledare för 18 doktorander.

Bibliografi

 

Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2024, Vol. 14
Lindgren, Helena; Liu, Xijia; Sjöstedt, Anders
Clinical Infectious Diseases, Oxford University Press 2024, Vol. 78, (Supplement_1) : S1-S3
Nelson, Christina A; Sjöstedt, Anders
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 12
Lindgren, Helena; Eklund, Johan; Eneslätt, Kjell; et al.
Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Lindgren, Helena; Eneslätt, Kjell; Golovliov, Igor; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 13
Liu, Xijia; Tabibzada, Nazanin; Lindgren, Helena; et al.
eLIFE, eLife Sciences Publications, Ltd 2022, Vol. 11
Nadeem, Aftab; Berg, Alexandra; Pace, Hudson; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2022, Vol. 17, (1 1)
Ozanic, Mateja; Marecic, Valentina; Knezevic, Masa; et al.
Biomolecular NMR Assignments, Springer 2022, Vol. 16 : 75-79
Ul Mushtaq, Ameeq; Ådén, Jörgen; Alam, Athar; et al.
Frontiers in Molecular Biosciences, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 8
Alam, Athar; Bröms, Jeanette E; Kumar, Rajender; et al.
Cell Reports, Elsevier 2021, Vol. 35, (11)
Chin, Chui-Yoke; Zhao, Jinshi; Llewellyn, Anna C.; et al.
Pathogens, MDPI 2021, Vol. 10, (7)
Conlan, J. Wayne; Sjöstedt, Anders; Gelhaus, H. Carl; et al.
Polar Record, Cambridges Institutes Press 2021, Vol. 57
Evengård, Birgitta; Destouni, G.; Kalantari, Z.; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 11
Mohammadi, Nasibeh; Lindgren, Helena; Yamamoto, Masahiro; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 118, (47)
Nadeem, Aftab; Nagampalli, Raghavendra; Toh, Eric; et al.
Journal of Chemical Information and Modeling, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 60, (12) : 5781-5793
Gahlawat, Anuj; Kumar, Navneet; Kumar, Rajender; et al.
Microorganisms, MDPI 2020, Vol. 8, (10)
Kelava, Ina; Mihelčić, Mirna; Ožanič, Mateja; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Kumar, Rajender; Bröms, Jeanette E; Sjöstedt, Anders
Pathogens, MDPI 2020, Vol. 9, (5)
Lindgren, Helena; Eneslätt, Kjell; Golovliov, Igor; et al.
Emerging Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2020, Vol. 26, (3) : 481-490
Merker, Matthias; Nikolaevskaya, Elena; Kohl, Thomas A.; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 10
Mohammadi, Nasibeh; Lindgren, Helena; Golovliov, Igor; et al.
Microorganisms, MDPI 2020, Vol. 8, (10)
Spidlova, Petra; Stojková, Pavla; Sjöstedt, Anders; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (5)
Müller, Daniel C.; Kauppi, Anna; Edin, Alicia; et al.
Emerging Microbes & Infections, Taylor & Francis 2019, Vol. 8, (1)
Siebert, Claire; Lindgren, Helena; Ferre, Sabrina; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2018, Vol. 8
Alam, Athar; Golovliov, Igor; Javed, Eram; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 8
Eneslätt, Kjell; Golovliov, Igor; Rydén, Patrik; et al.
Acta Biomaterialia, Elsevier 2018, Vol. 76 : 99-107
Rzhepishevska, Olena I.; Limanska, Nataliia; Galkin, Mykola; et al.
Virulence, TAYLOR & FRANCIS INC 2017, Vol. 8, (6) : 821-847
Bröms, Jeanette E.; Meyer, Lena; Sjöstedt, Anders
Epidemiology and Infection, CAMBRIDGE UNIV PRESS 2017, Vol. 145, (3) : 482-490
Desvars-Larrive, Amélie; Liu, X.; Hjertqvist, M.; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Vol. 7
Honn, Marie; Lindgren, Helena; Bharath, Gurram Kumar; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2017, Vol. 7
Schmitt, Deanna M.; Barnes, Rebecca; Rogerson, Taylor; et al.
PLoS Pathogens, Public Library Science 2017, Vol. 13, (10)
Wallet, Pierre; Benaoudia, Sacha; Mosnier, Amandine; et al.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Vol. 6
Golovliov, Igor; Lindgren, Helena; Eneslätt, Kjell; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (1)
Kauppi, Anna M.; Edin, Alicia; Ziegler, Ingrid; et al.
Applied and Environmental Microbiology, American Society for Microbiology 2016, Vol. 82, (5) : 1586-1598
Lampe, Elisabeth O.; Brenz, Yannick; Herrmann, Lydia; et al.
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, Vol. 66, (3) : 1200-1205
Larson, Marilynn A.; Nalbantoglu, Ufuk; Sayood, Khalid; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 60, (1) : 288-295
Lindgren, Helena; Sjöstedt, Anders
Microbes and infection, Vol. 18, (12) : 768-776
Ozanic, Mateja; Marecic, Valentina; Lindgren, Marie; et al.
PLoS Pathogens, Vol. 12, (9)
Rigard, Melanie; Bröms, Jeanette E.; Mosnier, Amandine; et al.
Medicina Fluminensis, Croatian Medical Association and School of Medicine 2016, Vol. 52, (2) : 211-216
Sjöstedt, Anders
Infection and Immunity, Vol. 83, (6) : 2255-2263
Binesse, Johan; Lindgren, Helena; Lindgren, Lena; et al.
International Journal of Epidemiology, Vol. 44 : 58-58
Desvars, Amélie; Furberg, Maria; Hjertqvist, Marika; et al.
Emerging Infectious Diseases, Vol. 21, (1) : 32-39
Desvars, Amélie; Furberg, Maria; Hjertqvist, Marika; et al.
Journal of Molecular Diagnostics, Vol. 17, (3) : 315-324
Edin, Alicia; Granholm, Susanne; Koskiniemi, Satu; et al.
PLOS ONE, Vol. 10, (3)
Lindgren, Helena; Lindgren, Lena; Golovliov, Igor; et al.
Infection and Immunity, Vol. 83, (8) : 3233-3242
Meyer, Lena; Bröms, Jeanette; Liu, Xijia; et al.
Infection and Immunity, American Society for Microbiology 2014, Vol. 82, (9) : 3622-3635
Lindgren, Marie; Tancred, Linda; Golovliov, Igor; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2014, Vol. 73
Parkinson, Alan J.; Evengård, Birgitta; Semenza, Jan C.; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Vol. 58, (7) : 4123-4130
Sun, Kun; Bröms, Jeanette; Lavander, Moa; et al.
BMC Microbiology, London, England: BioMed Central 2013, Vol. 13 : 96-
Bröms, Jeanette E.; Ishikawa, Takahiko; Wai, Sun N.; et al.
Anders Sjöstedt: Harpest – den moderna tidens pest

Harpest smittar ofta via myggbett, fästingar eller inandning. Filmad föreläsning på Fika efter en forskare

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Institutionen är relativt unik då den bedriver forskning på både preklinisk, klinisk och translationell nivå.