"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Harpestbakteriens angreppsmetoder

Forskningsprojekt Varför har harpestbakterien Francisella tularensis det så lätt att infektera oss? Vilka mekanismer använder den för att kringgå vårt immunförsvar?

Harpest är en infektionssjukdom som främst drabbar små däggdjur. Smittan överförs dock lätt till människan via bla insekts- eller fästingbett och leder då till allvarlig sjukdom inom några få dagar, vilket tyder på att den förorsakande bakterien kringgår vårt immunförsvar. Insekterna har också ett enkelt men effektivt immunsystem, som liknar vårt medfödda immunförsvar. Vi ställer frågan, hur Francisella kan överleva i ett leddjur och vilka av bakteriens egenskaper behövs för att stå emot immunförsvaret. Frågeställningen har även betydelse för vår förståelse av det som händer när en människa infekteras med Francisella.

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-01-01 2012-06-01

Finansiering

Finansår , 2008, 2009, 2010, 2011

huvudman: Svenja Stöven, finansiar: VR, y2008: 325, y2009: 325, y2010: , y2011: ,

huvudman: Svenja Stöven, finansiar: Insamlingsstiftelserna MedFak, y2008: 27, y2009: 27, y2010: 26, y2011: ,

huvudman: Svenja Stöven, finansiar: BasALF VLL, y2008: , y2009: , y2010: , y2011: 250,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Forskningsområde

Biologi, Molekylär medicin, Molekylärbiologi och genetik

Projektbeskrivning

I projektet använder vi oss först och främst av bananflugan som modell och värddjur för Francisella. Vi utnyttjar det stora antalet flugstammar som är genetisk modifierade för att sakna eller överproducera enskilda immunfaktorer som t.ex. antimikrobiella peptider. För att identifiera bakteriella gener som behövs för att stå emot immunförsvaret har vi ett bibliotek av mutanta bakteriestammar till vårt förfogande. Vi mäter hur länge insekterna överlever en infektion med Francisella och hur mycket bakterien föröka sig i insekten. Vi kan direkt testa om insekternas blod har bakteriehämmande effekt. Med hjälp av molekylärbiologiska metoder följer vi påverkan av bakteriell infektion på värdens immunsystem och metabolism.
Kunskap om de biologiska förutsättningar för bakteriens överlevnad i blodsugande leddjur ger ny insyn i Francisellas livscykel ute i naturen och i skälen bakom de återkommande utbrotten av harpest. Forskningsresultaten kommer därmed att vara en viktig bas för att kunna bekämpa smittoöverföring till människan. Projektets resultat kan även leda till nya typer av antibiotika, som bakterien har svårt att utveckla resistens emot.

Senast uppdaterad: 2019-09-18