Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

HEALFAM: Effekten av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa

Forskningsprojekt Tidigare forskning har visat på negativa hälsoeffekter för individer av att förlora sitt jobb. Detta forskningsprojekt ökar kunskapen om vilka hälsokonsekvenser arbetslöshetshändelser har genom att undersöka om dessa konsekvenser också sprids till andra familjemedlemmar.

Forskningsprojektet undersöker om individuella arbetslöshetshändelser också påverkar familjemedlemmars hälsa, vilket tidigare varit relativt outforskat. Fokus ligger här på sambo, barn och föräldrar till den arbetslösa eftersom dessa familjemedlemmar kan ses som emotionellt nära och i ekonomisk beroendeställning. Projektet undersöker också vilka mekanismer som kan förklara arbetslöshetens effekter på familjemedlemmars hälsa och om policy kontexten påverkar hur arbetslöshetens hälsokonsekvenser sprids inom familjen.

Projektansvarig

Anna Baranowska-Rataj
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 47

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-03-01 2024-02-28

Finansiering

European Research Council,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för demografi och åldrandeforskning, Sociologiska institutionen

Forskningsämne

Sociologi

Projektbeskrivning

Läs mer på HEALFAM:s webb:
https://sites.google.com/view/healfam/home

image7b8q.png