"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ingrid Söderbergh

Historiska trender i svensk biodiversitet

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Projektet avslutades den 3 december 2021 när Edvin Karlsson disputerade.

Edvin Karlssons projekt syftar i huvudsak till att studera trender i svensk biodiversitet under de senaste decennierna genom att använda arkiverade luftprover.

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-06-01 2020-09-01

Finansiering

Företagsforskarskolan, 2016-2020: 50% doktorandtjänst
Totalförsvarets forskningsinstitut, 2016-2020: 50% doktorandtjänst
FORMAS, 2017-2019:3 000 000 kr
SciLifeLab Biodiversity Grant, 2018: 1 500 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Molekylärbiologi och genetik

Projektbeskrivning

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har i över 50 år utfört kontinuerlig luftprovtagning från norr till syd i Sverige för mätning av radioaktivt nedfall. Vid dessa provtagningsplatser filtreras varje vecka stora mängder luft genom glasfiberfilter som, förutom oorganiska partiklar, fångar biologiskt material i form av bakterier, svampsporer, virus, växtpollen, med mera.

Luftfiltren har, sedan provtagningarna började, arkiverats på FOI och utgör i dag ett av de mest kompletta arkiven av luftprover över de senaste decennierna i hela världen. Långa tidsserier med hög tidsupplösning är viktiga för att kunna dra korrekta slutsatser kring förändringar över tid. Med modern DNA-sekvenseringsteknik har vi nu möjlighet att använda detta unika arkiv av luftfilter för att göra detaljerade studier på hur sammansättningen och mångfalden av olika organismer i svensk luft förändras över flera decennier.

Detta doktorandprojekt fokuserar på hur biodiversitet förändras över tid och om dessa förändringar kan kopplas till klimat- och miljöförändringar.

Senast uppdaterad: 2022-12-09