"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hur blir förskolan till?

Doktorandprojekt Med betoning på barns perspektiv undersöks i detta projekt hur förskolan blir till i praktiken.

Projektansvarig

Jenny Lindberg
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 33

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2021-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Vad en förskola är kan tyckas vara givet. Det finns ramar för verksamhetens olika nivåer, sedan omsätts de och utspelar sig i praktiken. Det framhålls ofta som gynnsamt för barns utveckling att de vistas i förskolan och 85% av barnen i Sverige tillbringar sin vardag där. Förskolan är ett komplext system som ställer krav på individer och grupp. Verksamheten kan sägas vara både uppstyrd och oförutsägbar, vilket får konsekvenser. I Arbetsmiljöverkets statistik från 2021 är förskollärare den grupp inom utbildningsområdet som är högst på listan anmälda arbetssjukdomar. Liknande statistik finns inte kring barnens situation. Hur har de det i förskolan?

Delar av förskolan har problematiserats och undersökts inom forskning under lång tid, främst ur de vuxnas perspektiv. Hur förskolans huvudrollsinnehavare barnen upplever förskolan behöver forskas mer kring. I förskolans läroplan och Barnkonventionen lyfts barns delaktighet och inflytande fram. Jag är intresserad av barnens aktörskap. Upplever de delaktighet? Hur ser deras upplevelser av förskolan ut? I min forskning kommer barnens perspektiv att lyftas fram. Projektskrivningen uppdateras i takt med att projektet utvecklas.

Handledare

Kim Wickman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 25

Biträdande handledare

Jörgen From
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 10
Senast uppdaterad: 2022-06-28