Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Jörgen From

Jörgen From

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
2018
Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever: slutrapport, Stockholm: Ifous 2018 : 19-23
Pettersson, Gerd; From, Jörgen
2018
Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever: slutrapport, Stockholm: Ifous 2018 : 13-18
Pettersson, Gerd; From, Jörgen
2017
Higher Education Studies, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 7, (2) : 43-50
From, Jörgen
2017
INTED2017 Proceedings: 11th International Technology, Education and Development Conference March 6th-8th, 2017, Valencia, Spain, The International Academy of Technology, Education and Development 2017 : 4219-4227
Olofsson, Anders D.; Håkansson Lindqvist, Marcia; Lindberg, J. Ola; et al.
2016
NU2016, Malmö, 15-17 juni, 2016
Andersson, Per; Olsson, Johanna; From, Jörgen
2016
JEP: eJournal of Education Policy, Arizona: Northern Arizona University 2016, Vol. Spring
From, Jörgen; Olofsson, Anders
2015
European Conference for Educational Research (ECER), Corvinus University of Budapest, September 7-11, 2015
Leffler, Eva; From, Jörgen
2015
Advances in Social Sciences Research Journal, Vol. 2, (11) : 11-24
Lindster Norberg, Eva-Lena; Leffler, Eva; From, Jörgen
2014
Samhällsentreprenörskap - samverkande för lokal utveckling, Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap 2014 : 181-194
From, Jörgen; Olofsson, Anders
2012
Best of EDEN 2011, Budapest: European Distance and E-Learning Network 2012, (Special Issue) : 85-95
Söderström, Tor; From, Jörgen; Lövqvist, Jeanette; et al.
2012
European Journal of Open and Distance Learning
Söderström, Tor; From, Jörgen; Lövqvist, Jeanette; et al.
2011
Learning and sustainability: the new ecosystem of innovation and knowledge, European Distance and E-Learning Network, 2011 2011 : 2-3
Söderström, Tor; From, Jörgen; Löfqvist, Jeanette; et al.
2010
JEP: eJournal of Education Policy, Arizona: Northern Arizona University 2010, Vol. Spring, (2010)
From, Jörgen
2009
Entreprenörsskapsutbildning i skola och samhälle: Formering av en ny pedagogisk identitet?, Härnösand: Mittuniversitetet 2009 : 42-81
From, Jörgen
2008
FLEKSIBILNI PREDMETIK – pot dov ejcje avtonomije, strokovne odgovornosti in kakovosti czojno-izobraževalnega dela, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana 2008 : 17-25
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Andersson, Håkan; et al.
2006
14th Nordic Conference on Small Business Research, Stockholm, Sweden, May 11-13, 2006
From, Jörgen
2006
Entrepreneurial teacher training
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Olofsson, Anders
2006
the ECER-conference in Geneva, September 13-16, 2006
Nilsson, Ingrid; Segerholm, Christina; From, Jörgen; et al.
2005
SOU 2005:102 Utan timplan - forskning och utvärdering: Antologi från Timplanedelegationen, Fritzes, Stockholm 2005 : 173-196
Ahl, Astrid; Andersson, Håkan; From, Jörgen; et al.
2005
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 10, (2) : 140-155
From, Jörgen; Holmgren, Carina
2005
NFPF/NERA-conference in Oslo, March 10-12, 2005
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Olofsson, A.; et al.
2005
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2005, Vol. 4, (4) : 382-390
Holmgren, Carina; From, Jörgen
2005
Journal of Entrepreneurship Education, Vol. 8 : 7-19
Holmgren, Carina; From, Jörgen; Olofsson, A.; et al.
2005
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 75
Johansson, Ulla; Ahl, Astrid; Andersson, Håkan; et al.
2004
ECER 2004, Crete, September 22-25, 2004
From, Jörgen; Holmgren, Carina
2004
The NFPF/NERA-conference in Reykjavik, March 11-13, 2004
From, Jörgen; Holmgren, Carina
2004
”Begreppet ut/bildningsvetenskap” – ett försök att fånga det gemensamma i pedagogik, lärande, pedagogiskt arbete mm, Stockholm, Sweden, 2004
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Lindberg, J. Ola; et al.
2004
ECER 2004, Crete, September 22-25, 2004
Holmgren, Carina; From, Jörgen
2004
The NFPF/NERA-conference in Reykjavik, March 11-13, 2004 : -
Holmgren, Carina; From, Jörgen; Olofsson, A.; et al.
2003
Livsvärldsfenomenologi och hermeneutik: Aktuella humanvetenskapliga forskningsproblem, Helsingfors Universitet, Helsingfors 2003 : 21-30
From, Jörgen; Holmgren, Carina
2003
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2003, Vol. 2, (4) : 547-558
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Andersson, Håkan; et al.
2003
ECER 2013, Hamburg, Sept 17-20, 2006
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Andersson, Håkan; et al.
2003
ECER 2013, Hamburg, September 17-20, 2003
Snyder, K. M.; Olofsson, A.; Karlsson, H.; et al.
2002
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 64
From, Jörgen; Holmgren, Carina
2002
International and comparative discussions of Swedish and American graduate research studies on teaching, parenting, and educational reforms, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet, Umeå 2002 : 57-64
From, Jörgen; Holmgren, Carina
2002
Konferensen Livsvärldsfenomenologi och hermeneutik, Helsingfors, 2002
From, Jörgen; Holmgren, Carina
2001
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 66
From, Jörgen; Holmgren, Carina
2001
China Report, Vol. 37, (3) : 317-329
From, Jörgen; Holmgren, Carina
2001
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 6, (1) : 19-33
From, Jörgen; Holmgren, Carina
2000
NIASnytt: Nordic Newsletter of Asian Studies, (3) : 20-22
From, Jörgen; Holmgren, Carina
2000
Nordisk pedagogik, Vol. 20, (3) : 219-229
From, Jörgen; Holmgren, Carina
2000
Pedagogikens problem: Kulturella utvecklingslinjer och teoretiska spörsmål, Pedagogiska institutionen, Åbo akademi, Åbo 2000 : 125-140
From, Jörgen; Holmgren, Carina
2000
The Master and the way: Educational processes and the study of dô, Pedagogiska fakulteten, Åbo akademi, Vaasa 2000 : 39-46
From, Jörgen; Holmgren, Carina
1999
Lärarutbildning och forskning i Umeå, Vol. 2 : 23-34
Mannberg, Jan; From, Jörgen; Holmgren, Carina
1998
Tigerns år 1998: Svensk-kinesiska föreningens årsbok, Göteborg: Tryckeri AB Framåt 1998 : 77-81
From, Jörgen; Holmgren, Carina
1998
Lärarutbildning och forskning i Umeå, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning 1998, (1) : 7-24
From, Jörgen; Holmgren, Carina
1995
Skolverkets rapportserie, 13016-1
Mannberg, Jan; From, Jörgen; Holmgren, Carina

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2016 till 28 december 2017