"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli

Forskningsprojekt Oväntade och oönskade ljud kan distrahera och fånga uppmärksamhet från en uppgift som utförs. Har oväntade vibrationer samma förmåga till distraktion? Vilka likheter och skillnader finns mellan de två modaliteterna?

Människans förmåga att uppmärksamma stimuli är ständigt aktiverat för att ta emot information via våra sinnen. För att vi skall kunna fungera så bra som möjligt krävs en effektiv filtrering av all den irrelevanta information som pockar på uppmärksamhet. I vissa fall är det viktigt att undvika distraktion, men ibland är upptäckten av oväntade men viktiga stimuli av yttersta vikt (t ex alarm på sjukhus).

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-01-01 2016-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2013-2016: 3 700 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Studier om hur uppmärksamheten fångas av oväntade vibrerande signaler är få. I detta projekt studeras därför hur oväntade vibrerande signaler påverkar distraktion och skillnader och likheter studeras i förhållande till ljud.

The involuntary detection of novel stimuli in our environment is an essential cognitive function guiding the orientation of our attention
toward potentially important stimuli. This ineluctable orienting of attention comes at a cost, however, in the form of a temporary
disruption of ongoing performance, that is, by distracting us away from what we are doing. The impact of rare distracters on
performance (novelty distraction) has so far been studied with auditory stimuli, but the phenomenon remains poorly accounted for at
the theoretical level. More critically, there has been no systematic research aiming to establish whether novelty distraction may obey
general principles in modalities other than auditory. Yet some work, including our recent finding of the effect in the tactile modality,
suggests that such general principles may exist. Our program of work, comprising controlled experiments to be administered to human
participants, is carefully designed to provide the first systematic empirical study of novelty distraction by auditory and vibro-tactile
stimuli. We plan to systematically investigate seven distinct key functional characteristics and identify for the first time general
theoretical principles applying to novelty distraction irrespective of sensory modality, and, doing so, challenge some commonly
accepted views about novelty distraction emanating from past auditory studies.
Keywords: Attention, Distraction, Tactile, Auditory, Oddball,Vibration,Oddball, Cross-modal,

Senast uppdaterad: 2023-03-29