"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur fördomar utvecklas

Forskningsprojekt Samhällsvetenskaplig forskning i allmänhet, och psykologisk forskning i synnerhet, har bidragit betydligt till vår förståelse av fördomsfulla attityder, dess natur och ursprung. Fortfarande är dock kunskapen begränsad när det gäller förklaringar till fördomars utveckling över tid, vilket gör att vi till fullo inte kan förstå fenomenet.

Detta program bryter ny mark genom att undersöka fördomars utveckling utifrån en integrerad och vittomspännande ansats.

Projektansvarig

Mikael Hjerm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 17

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2023-12-31

Finansiering

Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016-07177

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Samhällsvetenskaplig forskning i allmänhet, och psykologisk forskning i synnerhet, har bidragit betydligt till vår förståelse av fördomsfulla attityder, dess natur och ursprung. Fortfarande är dock kunskapen begränsad när det gäller förklaringar till fördomars utveckling över tid, vilket gör att vi till fullo inte kan förstå fenomenet. I detta program kombinerar vi sociologiska och socialpsykologiska perspektiv för att undersöka utvecklingen av fördomar på tre analytiska nivåer. Detta gör det möjligt att studera förändring inom individer över tid, mellan individer i olika länder över tid, samt inom och mellan länder över tid. Genom detta breda, dynamiska och vittomspännande angreppssätt har programmet potentialen att förändra vår förståelse av fördomar. I ett bredare perspektiv innebär det även ett bidrag till litteraturen om attityder och attitydförändring generellt.

Publikationer

The international migration review, Sage Publications 2024, Vol. 58, (2) : 573-592
Kudrnáč, Aleš; Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
Journal of International Migration and Integration
Velásquez, Paolo
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 89
Velásquez, Paolo
Group Processes & Intergroup Relations, Sage Publications 2023, Vol. 26, (5) : 1010-1031
Bohman, Andrea; Kudrnáč, Aleš
TESOL quarterly (Print), John Wiley & Sons 2023, Vol. 57, (3) : 969-981
Eger, Maureen A.; Valdez, Sarah
The international migration review, Sage Publications 2023, Vol. 57, (2) : 746-777
Eger, Maureen A.; Olzak, Susan
European Sociological Review, Oxford University Press 2022, Vol. 38, (4) : 605-628
Velásquez, Paolo; Eger, Maureen A.
Handbook on migration and welfare, Edward Elgar Publishing 2022 : 45-63
Eger, Maureen A.
Nations and Nationalism, John Wiley & Sons 2022, Vol. 28, (1) : 341-352
Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
Nations and Nationalism, John Wiley & Sons 2022, Vol. 28, (1) : 366-370
Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
Handbook on migration and welfare, Edward Elgar Publishing 2022 : 230-254
Eger, Maureen A.; Kulin, Joakim
European Sociological Review, Oxford University Press 2022, Vol. 38, (2) : 169-188
Eger, Maureen A.; Mitchell, Jeffrey; Hjerm, Mikael
Group Processes & Intergroup Relations, Sage Publications 2021, Vol. 24, (8) : 1372-1390
Bohman, Andrea; Miklikowska, Marta
The radical right during crisis: CARR tearbook 2020/2021, Ibidem-Verlag 2021 : 132-136
O'Brien, Michelle L.; Eger, Maureen A.
The international migration review, Sage Publications 2021, Vol. 55, (3) : 640-659
O'Brien, Michelle L.; Eger, Maureen A.
Welfare state legitimacy in times of crisis and austerity: between change and vontinuity, UK: Edward Elgar Publishing 2020 : 177-198
Eger, Maureen A.; Larsen, Christian Albrekt; Mewes, Jan
Mainstreaming the global radical right: CARR yearbook 2019/2020, Ibidem-Verlag 2020 : 362-365
Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
Religion and Neo-Nationalism in Europe, Baden-Baden, Germany: Nomos Verlagsgesellschaft 2020 : 61-84
Eger, Maureen A.
Social Indicators Research, Springer 2020, Vol. 147 : 897-919
Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.; Bohman, Andrea; et al.
Frontiers in Sociology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 4
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.
Ethnic and Racial Studies, Routledge 2019, Vol. 42, (9) : 1514-1533
Mitchell, Jeffrey
International Studies in Sociology of Education, Abingdon: Taylor & Francis 2018, Vol. 27, (1) : 42-59
Hjerm, Mikael; Johansson Sevä, Ingemar; Werner, Lena
Senast uppdaterad: 2022-01-20