Hoppa direkt till innehållet
printicon

Hur fördomar utvecklas

Forskningsprojekt Samhällsvetenskaplig forskning i allmänhet, och psykologisk forskning i synnerhet, har bidragit betydligt till vår förståelse av fördomsfulla attityder, dess natur och ursprung. Fortfarande är dock kunskapen begränsad när det gäller förklaringar till fördomars utveckling över tid, vilket gör att vi till fullo inte kan förstå fenomenet.

Detta program bryter ny mark genom att undersöka fördomars utveckling utifrån en integrerad och vittomspännande ansats.

Projektöversikt

Projektperiod

2017-01-01 2023-12-31

Finansiering

FORTE
Diarienr: 2016-07177

Forskningsämne

Sociologi

Projektbeskrivning

Samhällsvetenskaplig forskning i allmänhet, och psykologisk forskning i synnerhet, har bidragit betydligt till vår förståelse av fördomsfulla attityder, dess natur och ursprung. Fortfarande är dock kunskapen begränsad när det gäller förklaringar till fördomars utveckling över tid, vilket gör att vi till fullo inte kan förstå fenomenet. I detta program kombinerar vi sociologiska och socialpsykologiska perspektiv för att undersöka utvecklingen av fördomar på tre analytiska nivåer. Detta gör det möjligt att studera förändring inom individer över tid, mellan individer i olika länder över tid, samt inom och mellan länder över tid. Genom detta breda, dynamiska och vittomspännande angreppssätt har programmet potentialen att förändra vår förståelse av fördomar. I ett bredare perspektiv innebär det även ett bidrag till litteraturen om attityder och attitydförändring generellt.

Publikationer

2018
Socius: Sociological Research for a Dynamic World, Sage Publications 2018, Vol. 4 : 1-11
Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.; Danell, Rickard
2018
Scandinavian Political Studies, John Wiley & Sons 2018, Vol. 41, (3) : 283-306
Bohman, Andrea
2018
Developmental Psychology, American Psychological Association (APA) 2018, Vol. 54, (4) : 703-717
Miklikowska, Marta
2018
European Political Science
Eger, Maureen A.; Valdez, Sarah
2018
Ethnic and Racial Studies, Routledge 2018, Vol. Published online: 16 Jul 2018 : 1-21
Mitchell, Jeffrey
2018
International Studies in Sociology of Education, Abingdon: Taylor & Francis 2018, Vol. 27, (1) : 42-59
Hjerm, Mikael; Johansson Sevä, Ingemar; Werner, Lena