"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stress- och sömnskolor – Studentledd och kostnadseffektiv behandling av stress- och sömnproblematik (HUSS-I)

Forskningsprojekt Mycket behandlingsforskning har fokuserat på redan diagnostiserad psykisk ohälsa, med blandade resultat. Eftersom stress- och sömnproblematik är en gemensam nämnare i många sjukdomar, både psykiska och somatiska (kroppsliga), är alla patienter, oavsett diagnostik, med stress- och/eller sömnproblematik välkomna att delta. Preliminära resultat visar en förbättring i sömn, stress, depression, ångest, utmattning och kroppsliga besvär direkt efter behandling.

I det här projektet utvärderar vi två korta och kostnadseffektiva behandlingar med syfte att minska stress- och sömnstörningar hos patienter med stress- och sömnproblematik oavsett diagnos. Behandlingarna leds av psykologstudenter på termin 5 och består av fyra tvåtimmars gruppsessioner med KBT-baserad psykoedukation. Projektet genomförs på hälsocentraler i Umeå i samarbete med Region Västerbotten och ingår i det större projektet Hälsa, Utbildning, Stress och Sömn, förkortat HUSS.

Projektansvarig

Maria Nordin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Finansiering

AFA
Projektet ingår i det större projektet Hälsa, Utbildning, Stress och Sömn, förkortat HUSS.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Psykisk ohälsa är ett stort problem som kostar samhället oerhörda summor. Stress- och sömnproblematik är centrala i både denna typ av ohälsa och i somatisk ohälsa men genom att lära oss att hantera stress och sömnproblem kan vi må bättre, hantera annan sjukdom bättre och kanske rent av tillfriskna. Resurserna för psykisk ohälsa är dock för små i förhållande till problemets storlek. Här kan insatser från universitetsutbildningar som relaterar till vården vara behjälpliga och det här projektet utvärderar de stress- och sömnskolor som psykologstudenter på termin 5 ger på vissa av Umeås hälsocentraler.

Stress- och sömnskolorna

Stress- och sömnskolorna bygger på KBT-baserad psykoedukation och ges i grupp, två timmar per gång vid fyra tillfällen. Förutom psykoedukation gör patienterna också hemläxor. Stress- och sömnskolorna utvärderas genom validerade psykometriska instrument direkt före och efter behandling samt tre och tolv månader efter avslutad behandling. Dessutom görs intervjuer med patienter om deras upplevelser av behandlingen och alliansen med behandlarna, dvs psykologstudenterna.

För att förstå hur stress- och sömnskolorna står sig i relation till den behandling som vanligen ges vid hälsocentralerna samlas data in från kontrollgrupper inom primärvården. Kontrolldata samlas också in från den individuella behandling som ges vid Institutionens för psykologis psykologmottagning.

Preliminära resultat

Preliminära resultat visar en förbättring i sömn, stress, depression, ångest, utmattning och kroppsliga besvär direkt efter behandling. Resultaten indikerar också att effekterna är kliniskt relevanta.

Projektet ingår i det större projektet Hälsa, Utbildning, Stress och Sömn, förkortat HUSS.

Senast uppdaterad: 2021-06-18