"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Sundström

Jag är lärare och forskare, docent i psykologi och har disputerat i ämnet beteendevetenskapliga mätningar. Mina intresseområden är psykometri och klinisk behandlingsforskning.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, D-103 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag är docent i psykologi och arbetar som lektor vid institutionen för psykologi sedan 2012. Jag disputerade i ämnet beteendevetenskapliga mätningar 2009 med en avhandling om att utveckla och validera självskattningsinstrument för att mäta upplevd förarkompetens. Efter disputationen har jag fortsatt att bedriva forskning med psykometriskt fokus inom olika tillämpningsområden. Jag har till exempel varit delaktig i ett forskningsprojekt om att utveckla instrument för att mäta utryckningsförares självvärdering. De senaste åren har jag inriktat mig på psykologisk behandlingsforskning och bedriver tillsammans med kollegor på institutionen ett forskningsprojekt om utvärdering av gruppbaserad stress- och sömnbehandling. Jag forskar också om examination av professionell kompetens, där vi i ett projekt utvärderar kvaliteten i en klinisk praktisk examinationsform - OSCE - som används på psykologprogrammet.

När det gäller undervisning är psykometri och forskningsmetodik mina ämnesområden. Jag har undervisat både på grund- och avancerad nivå och olika studentgrupper, både nybörjarstudenter som t.ex. läser psykologprogrammen och fristående kurser och yrkesverksamma stunder som t.ex. speciallärarstudenter och studenter på psykoterapeutprogrammet.

European Journal of Psychology of Education
Bertilsson, Frida; Stenlund, Tova; Sundström, Anna; et al.
Cogent Psychology, Taylor & Francis Group 2024, Vol. 11, (1)
Sundström, Anna; Löfgren, Erland; Nordqvist, Jarl; et al.
Journal of Mental Health Training, Education and Practice, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 18, (2) : 97-110
Sundström, Anna E.; Hakelind, Camilla
Stress and Health, John Wiley & Sons 2023, Vol. 39, (3) : 499-515
Sundström, Anna; Söderholm, Anna; Nordin, Maria; et al.
Clinical Psychology and Psychotherapy, John Wiley & Sons 2023, Vol. 30, (2) : 398-409
Åström, Elisabeth; Sundström, Anna; Lyrén, Per-Erik
Psychology Learning and Teaching, Sage Publications 2022, Vol. 21, (3) : 278-295
Hakelind, Camilla; Sundström, Anna
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 26, (2) : 202-221
Knekta, Eva; Sundström, Anna
Current Issues in Personality Psychology, Termedia Publishing House LTD 2017, Vol. 5
Dennhag, Inga; Ybrandt, Helene; Sundström, Anna
Educational Psychology, Vol. 36, (10) : 1710-1727
Stenlund, Tova; Sundström, Anna; Jonsson, Bert
Police Practice & Research, Routledge 2014, Vol. 15, (1) : 35-47
Sundström, Anna; Wolming, Simon
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Elsevier 2013, Vol. 19 : 22-30
Alger, Susanne; Sundström, Anna
IATSS Research, Vol. 36, (1) : 40-47
Sundström, Anna; Albertsson, Pontus
Traffic Injury Prevention, Taylor & Francis 2011, Vol. 12, (6) : 621-629
Albertsson, Pontus; Sundström, Anna
BVM, 48
Näsström, Gunilla; Alger, Susanne; Sundström, Anna
BVM, 47
Näsström, Gunilla; Alger, Susanne; Sundström, Anna
Traffic psychology: an international perspective, New York: Nova Science Publishers, Inc. 2011 : 285-302
Sundström, Anna
European Journal of Psychological Assessment, Hogrefe & Huber Publishers 2011, Vol. 27, (3) : 164-170
Sundström, Anna
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 14, (2) : 155-163
Sundström, Anna
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 46
Sundström, Anna; Lyrén, Per-Erik; Alger, Susanne
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 39
Alger, Susanne; Henriksson, Widar; Sundström, Anna
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Elsevier B.V. 2009, Vol. 12, (1) : 120-130
Mynttinen, Sami; Sundström, Anna; Koivukoski, Marita; et al.
Journal of Safety Research, Vol. 40, (4) : 301-309
Mynttinen, Sami; Sundström, Anna; Vissers, Jan; et al.
 11th European Congress of Psychology ECP09 ABSTRACTS, Oslo, Norway 7 – 10 July 2009: POSTER SESSIONS
Sundström, Anna
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 5
Sundström, Anna
Practical Assessment, Research, and Evaluation, Vol. 14, (5) : 1-9-
Wiberg, Marie; Sundström, Anna
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 11, (1) : 1-9
Sundström, Anna
European Journal of Psychological Assessment, American Psychological Association 2008, Vol. 24, (3) : 198-206
Sundström, Anna
Mitt i trafiken, Landskrona: Sveriges Trafikskolors Riksförbund 2008, (1) : 33-33
Sundström, Anna; Henriksson, Widar; Wiberg, Marie; et al.
EM, 59
Henriksson, Widar; Stenlund, Tova; Sundström, Anna; et al.
EM, 59
Henriksson, Widar; Stenlund, Tova; Sundström, Anna; et al.
BVM : Beteendevetenskapliga mätningar, 30
Stenlund, Tova; Henriksson, Widar; Sundström, Anna
The GDE-model as a guide in driver training and testing: Proceedings from the conference, Umeå, May 7-8, 2007, Umeå: Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet 2007 : 23-30
Sundström, Anna
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 24
Stenlund, Tova; Henriksson, Widar; Sundström, Anna
EM : Educational measurements, 55
Sundström, Anna
BVM : Beteendevetenskapliga mätningar, 22
Sundström, Anna
EM : Educational measurements, 54
Sundström, Anna
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 13
Sundström, Anna; Wiberg, Marie
BVM : Beteendevetenskapliga mätningar, 3
Sundström, Anna
Höglund, Per; Hakelind, Camilla; Nordin, Steven; et al.