"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

HyPo: Preoperativ hypovolemi, hjärtsvikt och vätskebehandling vid allmänkirurgi.

Forskningsprojekt Projektet syftar till att kartlägga prevalens av hjärtsvikt och preoperativ vätskebalans samt undersöka effekter av preoperativ vätskeoptimering i hjärtfunktion och hemodynamisk stabilitet vid nedsövning.

Idag har man inte klarlagt i vilken storleksordning vätskebrist och hjärtsvikt förekommer i allmänkirurgisk population i Sverige. Dessutom är påverkan av preoperativ vätsketerapi i hjärtats funktion oklar och vätskebehandling i samband med nedsövning baseras vanligtvis på subjektiva bedömningar. Objektiva metoder, såsom ekokardiografi, utnyttjas alltför sällan i det kliniska patientnära arbetet vid vätsketerapi inför operation. Det här projektet syftar till att kartlägga prevalens av hjärtsvikt och preoperativ vätskebalans, undersöka effekter av preoperativ vätskeoptimering i hjärtfunktion och hemodynamisk stabilitet vid nedsövning.

Projektansvarig

Tomi Myrberg
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-31 2023-05-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Vätskebrist kan äventyra patientsäkerheten. Vätskebrist, i samband med nedsövning och operation, kan orsaka onödigt blodtrycksfall vid nedsövning och leda till ökad incidens för postoperativa komplikationer såsom sårinfektion, njursvikt och postoperativ myocardskada. Å andra sidan övervätskning i samband med operation kan öka postoperativa komplikationer såsom hjärtsvikt, respiratoriska komplikationer, försämrad sår- och tarmanastomosläkning, förlänga återhämtning från kirurgin, öka vårdkostnader och belasta sjukvården pga försenat utskrivning till hemmet. Således icke optimal vätskebehandling vid nedsövning och operation kan försämra patientens livskvalité av betydande grad.

I dag har man inte klarlagt preoperativ prevalens av vätskebrist och hjärtsvikt i allmänkirurgisk population. Dessutom är påverkan av preoperativ vätsketerapi i hjärtats funktion ej vetenskapligt beprövad. Vätskebehandling vid nedsövning baseras vanligtvis på subjektiva bedömningar. Objektiva metoder, såsom ekokardiografi, utnyttjas alltför sällan i det kliniska patientnära arbetet i samband med vätsketerapi inför operation.

Projektet syftar till att kartlägga prevalens av hjärtsvikt och preoperativ vätskebalans samt undersöka effekter av preoperativ vätskeoptimering i biventrikulär hjärtfunktion och hemodynamisk stabilitet vid nedsövning i allmänkirurgisk kohort. I denna randomiserade, kontrollerade studie kommer ca 250 forskningsindivider, mellan 18 - 80 år, som blivit accepterade för elektiv kirurgi (bröstcancer, kirurgi i thyroidea eller gastrokirurgi) att inkluderas.

Nyckelord: echocardiography, venous return, anesthesia, heart failure, fluid therapy, HyPo.
Etikprövning: DNR 2016/361-31. Beslutsdatum 2016-12-06 Umeå.
Senast uppdaterad: 2019-09-18