"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Vicenc Torra

Bild: Simon Jönsson

Identifiering och analys av icke-additiva mått

Forskningsprojekt Icke-additiva mått handlar om beräkningar där summan av delarna inte ger samma resultat som helheten. Teorin bakom dessa mått är inte lika välutvecklad som exempelvis teorin för sannolikheter. För att bygga framgångsrika AI-modeller vill forskarna i detta projekt bättre förstå icke-additiva mått och tillhandahålla teoreti och algoritmer.

Inom matematiken är mått en generalisering av längd, area och volym, och ett mått är additiva i de flesta matematiska problem. Om vi har två lådor är volymen de upptar summan av volymen av varje låda. Detsamma gäller sannolikhet; om vi har 1/6 av chans att ha en 3:a när vi kastar en tärning, och 1/6 att ha 6, så har vi 2/6 chans att ha antingen 3 eller 6. Icke-additiva mått är en intressant variant. Mängden arbete per timme som produceras av två personer är inte additiv. Tillsammans kan de vara mer effektiva än när de är ensamma, eller så kan de vara mindre effektiva!

Projektansvarig

Vicenç Torra
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 48

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2025-12-17

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Externa finansiärer

Kempestiftelserna

Projektbeskrivning

Hur identifierar och analyserar vi ett mått? 

De icke-additiva måtten studeras inom matematik, ekonomi och datavetenskap, särskilt inom artificiell intelligens. Ändå är teorin bakom dem inte lika välutvecklad som teorin för sannolikheter. För att kunna bygga framgångsrika applikationer måste vi bättre förstå icke-additiva mått och dessutom tillhandahålla teoretiska resultat och algoritmer.

Inspireras av sannolikhets- och måtteori

Sannolikhets- och måttteori ger inspiration till vilken typ av matematiska verktyg vi vill utveckla för icke-additiv mått. En typ av dessa mått – förvrängda sannolikheter – används för att modellera hur människor fattar beslut. De är användbara för att modellera människor som är riskvilliga och människor som är risksökande. Förvrängda sannolikheter är en av de enklaste icke-additiva åtgärderna och andra åtgärder finns. Två problem är viktiga:

  • Hur kan vi identifiera ett mått?
    Till exempel, vilket mått modellerar en uppsättning arbetare? vilket mått representerar väl hur en person fattar ett beslut? och vilket mått ska användas i ett maskininlärningssystem?
  • Hur kan vi analysera ett mått?
    Hur jämför man två olika mått? Om vi ​​identifierar åtgärder automatiskt krävs analys och jämförelse.

Med stöd av Kempestiftelserna

Vår forskning inom området icke-additiva åtgärder är huvudsakligen teoretisk och utvecklad genom internationellt samarbete. Detta forskningsprojekt finansieras av Kempestiftelserna.

Ytterligare information

Vicenç Torra
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 48

Professor Vicenç Torra forskar om dataskydd, approximate reasoning och beslutsfattande och är en av de ledande inom området. Vid institutionen för datavetenskap leder han forskargruppen NAUSICA: PrivAcy-AWare traNSparent deCIsions. Institutionen och professor Vicenç Torra är även knutna till WASP, the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, Sveriges enskilt största forskningsprogram.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-28