"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Petra Wester

NAUSICA: PrivAcy-AWare traNSparent deCIsions group

Forskargrupp Vi är intresserade av transparenta AI-system som är integritetsmedvetna. Vi fokuserar på dataintegritet för databehandling, integritetsmedveten maskininlärning för att bygga modeller och dataanalys samt beslutsmodeller för att fatta beslut.

AI-system används i allt högre grad för beslutsfattande. För att AI-systemen ska kunna fungera krävs enorma mängder data och för att utvinna kunskap ur denna data används maskin- och statistiska inlärningsmetoder i termer av modeller och slutsatser. En vanlig arbetsgång är att förbehandlad data matas till maskininlärningsalgoritmer, följt av algoritmer som omvandlar data till modeller. Slutligen bäddas dessa modeller in i AI-systemen.

Maskininlärning och AI finns nu inom domäner där känsliga personuppgifter samlas in från användarna. Det kan handla om sjukvård, personliga finansiella tjänster, sociala nätverk, e-handel, platstjänster och rekommendationssystem. Data från dessa samlas in och analyseras kontinuerligt för att få användbara beslut och slutsatser.

Forskningsledare

Vicenc Torra
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 48

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap
Unga Umeåforskare utvalda att delta under Nobelveckan

25 unga forskare är utvalda att mötas för att inspireras och inspirera andra.

Vicenç Torra ny professor i AI

Vicenç Torra är ny professor vid Institutionen för datavetenskap.

Senast uppdaterad: 2023-09-12