"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsföreningen som demokratisk fostransmiljö

Forskningsprojekt I föreliggande studie beskrivs och analyseras idrottsrörelsens demokratifostran; idrottsföreningen som en skola i demokratiska förhållningssätt och processer.

I föreliggande studie beskrivs och analyseras idrottsrörelsens demokratifostran; idrottsföreningen som en skola i demokratiska förhållningssätt och processer. Demokratifostrandet utpekas av politiker och idrottens toppföreträdare som en av idrottsrörelsens viktigaste uppgifter. SProjektets syfte är att problematisera demokratifostransuppdraget och ge ett kunskapsbidrag som på sikt kan stärka idrottsföreningarnas demokratiska strukturer och därmed också deras demokratifostrande funktion.

Projektansvarig

Jonny Hjelm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 03

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-09-12 2017-12-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia

Projektbeskrivning

I föreliggande studie beskrivs och analyseras idrottsrörelsens demokratifostran; idrottsföreningen som en skola i demokratiska förhållningssätt och processer. Demokratifostrandet utpekas av politiker och idrottens toppföreträdare som en av idrottsrörelsens viktigaste uppgifter. Samtidigt finns forskningsresultat som indikerar att många idrottsföreningar har svårt att etablera och upprätthålla fungerande demokratiska beslutsstrukturer som involverar medlemsflertalet (Forslund 2012, Einarsson 2008). Liknande resultat har framkommit i undersökningar som idrottsrörelsen gjort (”Framtidens idrottsförening”) Det som praktiseras är, något tillspetsat, fåtalsvälde snarare än majoritetsstyre, vilket inte ligger i linje med demokratifostrandets intentioner (Statens stöd till idrotten, Regeringens proposition 2008/09:126).
Projektets syfte är att problematisera demokratifostransuppdraget och ge ett kunskapsbidrag som på sikt kan stärka idrottsföreningarnas demokratiska strukturer och därmed också deras demokratifostrande funktion.
Senast uppdaterad: 2019-09-18