"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Immunsystemets roll vid utvecklingen av endometrios – mekanismer endometriosvävnad använder för att undkomma immunsystemet

Doktorandprojekt Endometrios ger kroniska buksmärtor och infertilitet och drabbar 10-15% av fertila kvinnor. Endometrios tros bero på retrograd mens (blödning ”baklänges” ut i buken via äggledarna) med efterföljande implantation och tillväxt av livmoderslemhinna utanför livmodern. Det finns teorier om att dysfunktionella immunceller spelar en central roll i sjukdomsuppkomsten då de, i stället för att angripa och förstöra endometriosvävnad, tillåter implantation och tillväxt av endometriosvävnad.

Vi har valt att fokusera på de mekanismer som endometrios kan använda för att undkomma immunsystemet. Det är känt att den dödande funktionen hos NK celler och cytotoxiska T celler (CTL) är nedsatt vid endometrios, men inte varför: -Kan cytokiner modulera patientens immunsystem mot acceptans av endometriosvävnad och på så sätt tillåta sjukdomsprogress? -Skulle den nedsatta dödande funktionen hos NK celler och CTL kunna bero på immunosuppressiv verkan via exosomer producerade av endometriosvävnad? -Kan immunceller som finns i tumörers mikromiljö även finnas i endometrios?

Doktorand

Emma Björk
Forskarstuderande
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-06-27 2024-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Vi vill undersöka de mekanismer inom immunsystemet som spelar en roll i sjukdomsutvecklingen vid endometrios och leta efter en förklaring till varför kvinnor med endometrios är oförmögna att ”städa bort” celler från livmoderslemhinnan utanför livmodern. 

Specifikt vill vi: 

-Studera immunsystemet med fokus på cytokiner, samt funktionen hos NK celler och cytotoxiska T lymfocyter (CTL). 

-Karaktärisera exosomer producerade av endometriosvävnad och undersöka deras roll i sjukdomsutvecklingen vid endometrios. 

-Leta efter gemensamma biomarkörer i endometriosvävnad, endometrioid äggstockscancer och klarcellig äggstockscancer för att söka samband mellan endometrios och äggstockscancer.  

Dessa studier kan bidra till förståelsen av orsakerna till sjukdomsutvecklingen vid endometrios, utvecklingen av nya icke-invasiva metoder för tidigare diagnostik och förhoppningsvis förbättra behandling och prevention av sjukdomen.  

Vi har tagit blodprover och vävnadsprover vid operation för att utföra göra våra analyser och jämfört våra resultat med prover från friska kontroller för att studera immunsystemet med fokus på “Natural Killer cells” och Cytotoxiska T lymfocyter då de är dessa celler som städar bort skadade och sjuka (tex tumör celler och infekterade celler) och vi vet att dessa celler är nedreglerade vid endometrios.  

Vi frågade oss om cytokiner kan modulera patientens immunsystem mot acceptans av endometriosvävnad och på så sätt tillåta sjukdomsprogress?  Vi vill därför studera om cytokiner skulle kunna påverka funktionen hos NK celler och CTL. Cytokiner är en grupp av små lösliga proteiner som reglerar lokala immunologiska och inflammatoriska förlopp. Cytokinerna styr immunsvaret och därmed immunsystemets förmåga att reglera immunitet och inflammation. Vi vill även studera om förekomst av T-regulatoriska celler skulle kunna påverka funktionen hos NK celler och CTL. T-regulatoriska celler är immunceller vars huvudfunktion är att dämpa immunsvaret genom direkt cellkontakt eller genom produktion av cytokiner.  

Skulle den nedsatta dödande funktionen hos NK celler och CTL kunna bero på immunosuppressiv verkan via exosomer producerade av endometriosvävnad?  Vi vill därför studera om endometriosvävnad tillverkar exosomer då vi vet att exosomer som tillverkas av moderkaka och tumörer har en hög immunosupprimerande effekt. Exosomer är mycket små vesikler (blåsor) som utsöndras från de flesta celltyper i kroppen. De fungerar som en slags “flaskpost” där de fraktar information både på ytan (flaskan) och inuti exosomen (brevet i flaskan). Med hjälp av exosomer så kan celler kommunicera med varandra utan direkt kontakt mellan cellerna.

Kan immunceller som finns i tumörers mikromiljö även finnas i endometrios? Det finns även ett samband mellan äggstockscancer och endometrios där vi vill studera om Myeloid-derived suppressor cells (MDSC) finns i endometriosvävnad. MDSC finns vid olika sjukdomstillstånd såsom infektioner och cancer och dessa celler är immunosupressiva. MDSC samspelar med andra immuncellstyper såsom T celler och NK celler för att reglera och förhindra deras funktioner.  

Senast uppdaterad: 2022-06-03