"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

INDEPTH Training and Research Centres of Excellence (INTREC)

Forskningsprojekt EU-kommissionen har beviljat enheten Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet sammanlagt 17,5 miljoner kronor till ett projekt för att bygga upp hållbara regionala strukturer för hälsoforskning i både Afrika och Asien

Forskargruppens vision är att kunna påverka ojämlikheter i hälsa i Afrika och Asien genom att i samarbeten skapa hållbara villkor för forskning om de sociala, kulturella och ekonomiska faktorer som bestämmer hälsan och sedan översätta sina resultat i policy och praktik. Samarbetet omfattar tre afrikanska länder (Ghana, Sydafrika och Tanzania) och fyra asiatiska (Indonesien, Vietnam, Bangladesh och Indien). Arbetet koncentreras till två utbildnings- och forskningscentra, ett i Ghana och ett i Indonesien. Avsikten är att bygga upp regionspecifik utbildning för forskare, beslutsfattare och andra nyckelaktörer.

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-01-01 2015-06-30

Finansiering

European Commission, 2012: 18 054 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Forskargruppens vision är att kunna påverka ojämlikheter i hälsa i Afrika och Asien genom att i samarbeten skapa hållbara villkor för forskning om de sociala, kulturella och ekonomiska faktorer som bestämmer hälsan och sedan översätta sina resultat i policy och praktik. Samarbetet omfattar fyra afrikanska länder (Ghana, Sydafrika och Tanzania) och tre asiatiska (Indonesien, Vietnam, Bangladesh och Indien). Arbetet koncentreras till två utbildnings- och forskningscentra, ett i Ghana och ett i Indonesien. Avsikten är att bygga upp regionspecifik utbildning för forskare, beslutsfattare och andra nyckelaktörer.

Genom att sammanföra forskare, beslutsfattare och andra till gemensamma insatser ökas förutsättningarna att säkra en hållbar och långsiktig kapacitetsuppbyggnad inom forskningsfältet; underlätta spridning och utbyte av nya forskningsrön om hur sociala bestämningsfaktorer påverkar befolkningens hälsa och hälsans fördelning; bidra med politiska beslutsunderlag för hur ojämlikhet i hälsa kan minskas genom åtgärder som påverkar sociala bestämningsfaktorer.

Forskningsprojektet kommer att bedrivas parallellt med uppbyggnaden av en rådgivande grupp med nationella och internationella experter, internationella organisationer, beslutsfattare och möjliga finansiärer. Projektet leds av Peter Byass, professor i global hälsa vid Umeå universitet och utvecklar ett mångårigt samarbete mellan INDEPTH-nätverket, som koordinerar hälsoforskning vid ett 40-tal lokala fältstationer i Afrika och Asien med europeiska och amerikanska forskare. Förutom Peter Byass medverkar ett antal forskare och experter från enheten Epidemiologi och global hälsa vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Senast uppdaterad: 2019-11-26